Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
4 sep 2023 Nieuws

Taxatierichtlijn wooncoöperaties

De wooncoöperatie (of coöperatieve woonvereniging) is een relatief onbekend concept in Nederland. Dat heeft tot gevolg dat het moeilijk is om de waarde van het vastgoed ervan te bepalen. Om dit probleem aan te pakken, is een nieuwe taxatierichtlijn ontwikkeld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Deze taxatierichtlijn is bedoeld voor drie doelgroepen:

  1. voor registertaxateurs om zo objectief en onafhankelijk mogelijk de marktwaarde te kunnen vaststellen;
  2. voor de (aanstaande) huurders van een wooncoöperatie;
  3. voor verschillende instanties die betrokken kunnen zijn bij wooncoöperaties, waaronder verkopende partijen (woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen), financiers en de gemeente in haar publiekrechtelijke rol.

De waardebepaling van wooncoöperaties

De marktwaarde wordt gebruikt als uitgangspunt voor de waardering van het vastgoed van een coöperatie. Als er binnen afzienbare tijd een nieuwe bestemming voor het gebouw wordt verwacht, wordt de waarde gebaseerd op toekomstig gebruik. Tot zover is dit vergelijkbaar met andere taxaties.

Echter, wooncoöperaties hebben specifieke aandachtspunten die de waardebepaling beïnvloeden. De taxateur moet het waarde-effect van deze bijzondere aspecten kwantitatief inzichtelijk maken om ervoor te zorgen dat de waardering marktconform is. Deze bijzondere aspecten kunnen variëren, zoals de beoogde doelgroep, toewijzingsregels, huurvoorwaarden en bepalingen die de verkoop belemmeren. Er zijn geen standaard rekenregels en kengetallen voor deze aspecten, maar het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ voor woningcorporaties kan dienen als basis. De bijzondere uitgangspunten maken dat de marktwaarde bij een wooncoöperatie lager zal uitvallen dan bij een commerciële marktwaarde.

Duidelijke richtlijnen

Deze taxatierichtlijn biedt duidelijke richtlijnen voor alle betrokken partijen bij het bepalen van de waarde van vastgoed voor coöperatief woongebruik.

Bron: Platform31

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 sep 2023

Laatst gewijzigd

4 sep 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.