Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 jan 2023 Nieuws

Wetsvoorstel herziening bedrag ineens

Minister Schouten stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel herziening bedrag ineens.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Uitstel

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Het is belangrijk dat pensioenuitvoerders deelnemers tijdig kunnen informeren over de mogelijkheid van het opnemen van een bedrag ineens en de gevolgen daarvan. Daarnaast zal het wetsvoorstel met zorgvuldigheid door uw Kamer worden behandeld, waarvoor een adequate termijn nodig is. Met deze elementen indachtig acht ik een voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024 haalbaar.

Januari

Een bedrag ineens wordt genoten op het door de deelnemer en pensioenuitvoerder afgesproken moment waarop het bedrag ineens tot uitkering komt en wordt betaald aan de deelnemer. De deelnemer krijgt hierbij wettelijk de keuze het bedrag ineens bij de eerste uitbetaling van het pensioen te laten uitkeren of in de maand januari van het jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (indien de deelnemer voldoet aan de gestelde voorwaarden). Als de pensioendeelnemer ervoor kiest om gebruik te maken van de wettelijke uitstelmogelijkheid om het bedrag ineens te ontvangen in januari van het jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, is het bedrag ineens belast op het moment van betaling in januari van dat jaar. Van een eerder genietingsmoment van het bedrag ineens in de periode tot januari van het jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (de uitbetalingsdatum van het bedrag ineens) is dan geen sprake. Gelet op de wettelijk gemaakte keuze is het bedrag ineens niet op een eerder moment vorderbaar en inbaar.

Lijfrenten

De Wft is echter niet van toepassing op in eigen beheer ondergebrachte lijfrenten die als tegenprestatie bij de overdracht van een onderneming zijn ontstaan als bedoeld in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, Wet IB 2001. Met de in deze nota van wijziging opgenomen uitbreiding van artikel 3.133, elfde lid, Wet IB 2001 wordt geregeld dat de mogelijkheid tot gedeeltelijke afkoop ook van toepassing is op deze lijfrenten.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Wetsvoorstel herziening bedrag ineens

De wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) is aan de Tweede Kamer toegezonden.

Opname bedrag ineens bij pensionering

Grote zorgen bij het Nibud over de nieuwe mogelijkheid om bij de start van het pensioen een groot geldbedrag ineens op te nemen. De regeling zou over 9 maanden, per 1 januari 2023, moeten ingaan. Dan mogen pensioendeelnemers eenmalig maximaal 10 procent van hun pensioenpot of lijfrente als ‘bedrag ineens’ opnemen.

Opname bedrag ineens

In een kleine Netspar paper wordt o.a. ingegaan op wat een rol speelt bij de interesse om gebruik te maken van deze eenmalige uitkering bij pensionering.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 jan 2023

Laatst gewijzigd

23 jan 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.