Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
25 nov 2022 Nieuws

Welke (financiële) effecten heeft het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers?

Minister E.J. Kuipers gaf een reactie op de nader gewijzigde motie over onderzoeken welke (financiële) effecten het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers heeft.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Mij is verzocht te onderzoeken welke (financiële) effecten heeft het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers en welke aanvullende maatregelen kunnen genomen worden om de geconstateerde negatieve effecten weg te nemen. In deze brief zal ik nader ingaan op deze verzoeken. Hieronder treft u de kernpunten van deze brief:

  • De bestuursrechtelijke premie is hoger dan de polis premies en stimuleert daardoor een grote groep verzekerden om te voorkomen in de wanbetalersregeling te komen of er weer uit te komen. Voor een kleinere groep langdurige wanbetalers is deze werking er niet. Veelal door bredere schuldenproblematiek en het ontbreken van inkomen.
  • Afschaffing van de opslag vind ik daarom niet wenselijk, vanwege een mogelijk averechts effect. Indien besloten zou worden tot afschaffing van de opslag, dan zou de bestuursrechtelijke premie uitkomen op ca. € 137,- in 2023. Dit is lager dan de gemiddelde premies in 2023 (€ 138,25 - € 141,95).
  • Wel beraad ik mij op een beperkte verlaging van de bestuursrechtelijke premie. Hierover informeer ik u voor het zomerreces van 2023. Daarnaast worden de investeringen in lokale samenwerking gericht op langdurige wanbetalers voortgezet, zoals het thuis bezoeken van wanbetalers en de inzet van de gunstige uitstroomregelingen. In de consultatie van partijen zijn maatregelen aangedragen die worden uitgewerkt.
  • Voor eventuele verdere aanpassingen van de bestuursrechtelijke premie acht ik verdiepend onderzoek naar de precieze werking en effecten nodig. Dit onderzoek wordt in 2023 uitgevoerd. Tevens zal ik nader onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheid om de polis van wanbetalers te wijzigen en hun eigen risico te herverzekeren.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Vereenvoudigen wanbetalersbijdrage

Dit wetsvoorstel vereenvoudigt de wijze van verstrekking van de wanbetalersbijdrage aan zorgverzekeraars en het toezicht op de verplichtingen van zorgverzekeraars gericht op het verminderen van het aantal wanbetalers. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen.

Wijziging wanbetalersbijdrage Zorgverzekeringswet

Voor de zorgverzekering betaalt de verzekeringnemer aan de zorgverzekeraar een nominale premie. Wanneer de verzekeringnemer dat niet doet en de betalingsachterstand is opgelopen tot zes maanden, meldt de zorgverzekeraar hem bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) aan als wanbetaler.

Nieuwe premie regelingen wanbetalers en onverzekerden in 2020

Elk jaar stelt de minister de bestuursrechtelijke premies van de regelingen wanbetalers en onverzekerden opnieuw vast. Dat geldt ook voor de bestuurlijke boete van de regeling onverzekerden.

Boetepremie wanbetalers en onverzekerden 2019

De bedragen van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers en de bestuurlijke boete voor onverzekerden wijzigen ieder jaar. De bedragen vanaf 1 januari 2019 vind je hieronder.

Boetepremie wanbetalers en onverzekerden 2018

De bedragen van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers en de bestuurlijke boete voor onverzekerden wijzigen ieder jaar. De bedragen vanaf 1 januari 2018 vind je hieronder.

Daling aantal wanbetalers zorgverzekering

Het aantal Nederlanders dat de zorgverzekering niet betaalt is voor het tweede jaar op rij flink gedaald. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat het aantal wanbetalers in 2016 met 11,4% gedaald is. 31 december 2015 telde Nederland nog 282.190 wanbetalers een jaar later waren dat er 249.930.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 nov 2022

Laatst gewijzigd

25 nov 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.