Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 okt 2022 Nieuws

Kamervragen Miljoenennota 2023

Minister Kaag bood de Tweede Kamer de beantwoording aan van de feitelijke Kamervragen inzake Miljoenennota 2023 en begroting IX. Hieronder een selectie uit de vele vragen.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Bijlage A

Vraag 19 (Pagina 26 pdf)
Hoe ontwikkelt de belastingdruk zich voor ZZP’ers in 2023 ten opzichte van 2022? Kan dit worden weergegeven voor verschillende inkomensniveaus (25.000, 50.000, 75.000 en 100.000 euro jaarinkomen)?

Vraag 26
Hoe worden mensen met stadswarmte en warmtepompen precies geraakt door het prijsplafond?
Antwoord vraag 26
Voor gebruikers van collectieve warmte geldt in elk geval het elektriciteitsplafond. Aangezien zij geen gebruik maken van gasverwarming, wordt momenteel bezien op welke manier voor deze groep een grens voor gemiddeld warmteverbruik en bijbehorend prijsplafond van vergelijkbare hoogte kan worden uitgewerkt.
Het prijsplafond zal ook voor een deel van de mensen met een warmtepomp de energierekening verlagen. De mate waarin dit gebeurt hangt sterk af van de totale warmtevraag van de woning, aanwezigheid van zonnepalen en het type warmtepomp.

Vraag 36 t/m 39 (pagina 50 t/m 54 pdf), 1 uur extra werken

Vraag 40
Klopt het dat in bepaalde situaties iemand 87 procent betaalt over een extra verdiende euro? Zo ja, om welke situaties gaat het hier? (pagina 55)

Vraag 48
Hoeveel mensen gaan in 2021 en 2022 naar de Voedselbank? Hoe ligt de verhouding tussen werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden?
Antwoord op vraag 48
Het aantal unieke personen dat in 2021 naar de voedselbank gingen is 147.000. In 2020 was dit aantal 160.500. Voor 2022 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. De voedselbank legt geen gegevens vast over uitsplitsingen per groep.

Vraag 51
De volgende maatregelen verslechteren de koopkracht in 2023:

 • Verlagen van de IOAOW naar 5 euro bruto per maand. De verhoging van de AOW pakt voor elke AOW-gerechtigde hoger uit dan de verlaging van de IOAOW. Per saldo resteert dus een verbetering. Zo gaat een alleenstaande AOW-gerechtigde zonder aanvullend pensioen er door de combinatie hogere AOW/lagere IOAOW netto 570 euro per jaar op vooruit.
 • Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek. In 2023 wordt deze verlaagd met 1280 euro van 6.310 euro naar 5.030 euro;
 • Laatste stap van de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner;
 • De aftrek inkomstenbelasting wordt beperkt tot tarief eerste schijf (zoals hypotheekrenteaftrek) aftrekbaarheid heffingskortingen;
 • Geleidelijk afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld;
 • Afbouw dubbele algemene heffingskorting in de hoogte van de bijstand;
 • Verhogen tarief box 3 naar 32%;
 • Fiscale maatregelen met effect op de inflatie.

Vraag 56 (pagina 70)
Met hoeveel zijn de huizenprijzen de afgelopen twaalf jaar (2010-2021) gestegen? Kan het kabinet dit per onderdeel uitsplitsen?

Vraag 88
Welke wet moet aangepast worden om een leegstandsheffing gebaseerd op de WOZ-waarde in te voeren? Hoeveel zou een dergelijke leegstandbelasting opleveren bij een tarief van één procent van de WOZ-waarde? En bij drie procent? En bij vijf procent?

Vraag 92 (pagina 109)
Klopt het dat de opbrengst uit box 3 door de uitspraak van de Hoge Raad en de overbruggingswet naar verwachting de komende jaren lager is dan zoals begroot was voor 2022, ondanks de tariefsverhoging? Hoeveel lager is dat?

Vraag 122 (pagina 138)
Kan het kabinet toelichten waarop de schatting van 50 miljoen is gebaseerd voor de Reservering fonds betalingsachterstanden en waarom deze geboekt staat voor 2023 in plaats voor 2022?
Antwoord op vraag 122
In aanvulling op het koopkrachtpakket uit de Miljoenennota doet het kabinet voorstellen om de negatieve effecten van de hoge energieprijs verder te dempen. Onderdeel daarvan is een beoogd noodfonds. Op basis van een schatting heeft het kabinet hiervoor 50 mln. gereserveerd.

Vraag 130 (pagina 147)
Hoeveel terugvorderingen op de zorgtoeslag vinden er jaarlijks plaats?
Antwoord op vraag 130
In 2029 en 2020 waren er gemiddeld 850.000 terugvorderingen per jaar.

Totaal 167 vragen

Bijlage B

Vraag 10
Hoeveel zullen de vliegtickets naar verwachting stijgen als gevolg van de verhoging van de vliegbelasting (in euro’s)?
Antwoord op vraag 10
Als de verhoging volledig wordt doorgerekend in de ticketprijs zal elk vliegticket voor een passagiersvlucht vertrekkend vanaf een Nederlandse luchthaven (transferpassagiers uitgezonderd) de prijs met een vast bedrag van €17,95 verhogen. (pagina 104)

 

Bijlage C

Vraag 9
Wat is de reden dat de rentelasten tussen 2021 en 2027 dalen?
Antwoord op vraag 9
De totale rentelasten voor de financiering van de staatsschuld zullen naar verwachting t/m 2027 stijgen, van 4,5 miljard euro in 2021 naar 4,7 miljard euro in 2027. Er is geen sprake van een daling van de rentelasten.

 

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 okt 2022

Laatst gewijzigd

3 okt 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.