Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
2 sep 2022 Nieuws

Fiscale verzamelwet 2023

Staatssecretaris Van Rij stuurde de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over de Fiscale verzamelwet 2023 naar de Tweede Kamer.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Opgemerkt is – in navolging van de Afdeling – terecht op dat de werkwijze ten aanzien van de goedkeurende beleidsbesluiten in de Fiscale verzamelwet 2023 niet consistent is. In het nader rapport heb ik op alle vier de beleidsbesluiten uitgebreid gereflecteerd. Hierna zal ik kort op de vier door de Afdeling aangehaalde maatregelen reflecteren. Voor de uitgebreidere reflectie verwijs ik naar het nader rapport bij het voorliggende wetsvoorstel.

Bij de maatregel verkorten van de maximale looptijd van nog niet ingegane bancaire lijfrenten het ingediende wetsvoorstel anders dan het ter advisering aan de Afdeling voorgelegde voorstel. In het uiteindelijke wetsvoorstel is voor deze maatregel geen terugwerkende kracht opgenomen. Voor de maatregel aanmerken van een beleggingsonderneming als toegelaten uitvoerder voor een loonstamrecht, geldt dat de memorie van toelichting is aangepast naar aanleiding van het advies van de Afdeling.

Voor de maatregel inschrijving op hetzelfde briefadres soms voldoende achten voor het recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting in de inkomstenbelasting geldt dat de maatregel uiteindelijk niet is opgenomen in de Fiscale verzamelwet 2023. Het kabinet constateert namelijk dat in de praktijk in meer situaties de formele inschrijvingseis kan leiden tot een zeer strikte toepassing van de wet, waarbij het de vraag is of die past bij doel en strekking van de IACK. Het kabinet wil daarom breder kijken naar de formele inschrijvingseis van de IACK.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wettekst Fiscale verzamelwet 2023

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 sep 2022

Laatst gewijzigd

2 sep 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.