Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
26 jul 2022 Nieuws

Dien subsidieaanvraag warmtepomp tijdig in

Op 19 oktober 2020 heeft appellante subsidie aangevraagd voor een warmtepomp. Verweerder heeft de aanvraag afgewezen. Omdat in de aanvraag is vermeld dat de warmtepomp op 10 april 2020 is geïnstalleerd, had de aanvraag uiterlijk 10 oktober 2020 moeten zijn ingediend. De aanvraag van appellante is te laat ingediend en daarom moet verweerder die aanvraag afwijzen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit volgt uit artikel 4.5.12, eerste lid, aanhef en onder f, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, titel 4.5 Investeringssubsidie duurzame energie (Regeling). Volgens verweerder biedt de Regeling geen ruimte om in geval van bijzondere omstandigheden een uitzondering te maken.

Overmacht?

Appellante voert aan dat zij in 2019 een toen nog te bouwen appartement in [plaats] heeft gekocht. Het was haar bedoeling om hier te gaan wonen, maar helaas woont zij sinds 2019 permanent in een verzorgingstehuis. Appellante was zelf fysiek niet in staat om de aanvraag in te dienen en heeft de gemachtigde (haar dochter) verzocht dat te doen. De documenten die nodig waren voor de aanvraag bevonden zich in het verzorgingstehuis. Vanwege de maatregelen tegen Covid-19 was dat alleen een tijd lang niet toegankelijk. Daarom was het voor de gemachtigde niet mogelijk de aanvraag op tijd in te dienen. Zodra het kon, heeft de gemachtigde de documenten bemachtigd en de aanvraag ingediend. Een strikte toepassing van de Regeling geeft vanwege deze bijzondere omstandigheden een onredelijke uitkomst. Appellante doet daarom een beroep op artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), om op grond daarvan van de Regeling af te wijken.

Onvolledige aanvraag had volstaan

Een algemeen verbindend voorschrift dat geen wet in formele zin is, kan in een concreet geval buiten toepassing worden gelaten als dat in strijd is met een materieel algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Het College is van oordeel dat in dit geval onvoldoende aanleiding is om te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel, omdat appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat het onmogelijk was om in de gegeven omstandigheden tijdig een aanvraag in te dienen. Daarbij is belangrijk dat een aanvraag niet compleet hoeft te zijn om in behandeling te kunnen worden genomen.

Beoordeling

Het College is van oordeel dat verweerder de aanvraag terecht heeft afgewezen. Hieronder licht het College dit oordeel toe.

Op grond van artikel 4.5.12, eerste lid, aanhef en onder f, van de Regeling moet verweerder een subsidieaanvraag voor een warmtepomp van een natuurlijk persoon afwijzen als die aanvraag later dan zes maanden na het installeren ervan is ingediend.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 jul 2022

Laatst gewijzigd

26 jul 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.