Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 mei 2022 Nieuws

Recreatiewoningen in Nederland

Er zijn een viertal onderzoeksrapporten rondom recreatiewoningen gepubliceerd. De conclusie van een onderzoek is dat er geen concurrentie tussen locaties voor woningbouw (voor starters) en locaties voor recreatiewoningen bestaat. Voor beide functies zijn namelijk andere ruimtelijke voorwaarden relevant. Er is wel sprake van een groei in het aantal recreatiewoningen echter, er is geen sprake van een verdubbeling in de afgelopen 10 jaar.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Woonfraude

Recent hebben vervolggesprekken plaatsgevonden tussen gemeenten, woningcorporaties en het ministerie van BZK met als doel kennis te delen over de aanpak van woonfraude.
Bij de gesprekspartners is er belangstelling voor een verdieping op adresfraude. Het gaat dan om de situatie waarin de bewoner van een sociale huurwoning niet diegene is die op het desbetreffende adres in de BRP staat ingeschreven. Deze vorm van adresfraude is onwenselijk omdat daarmee een betaalbare woning bezet wordt gehouden die bestemd is voor de doelgroep voor sociale huurwoningen, zoals een woningzoekende met een kleine beurs.
De voorbereidingen zijn gestart voor pilots bij verschillende gemeenten om te onderzoeken hoe woningcorporaties samen met gemeenten, met behulp van BRP-gegevens, woonfraude/adresfraude kunnen opsporen. Deze adrescontroles vinden bij de eerste pilots plaats onder verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten (Amsterdam, Rotterdam en Haarlem).


Onderzoeksrapporten

  • Recreatiewoningen in Nederland 2021 - Samenstelling van woningen, huishoudens en bewoners op basis van microdata

Onderzoek naar recreatiewoningen in Nederland anno 2021. Aan bod komen de samenstelling van de voorraad recreatiewoningen en de kenmerken van huishoudens en personen die in die woningen staan ingeschreven volgens de Basisregistratie Personen (BRP). Het onderzoek is uitgevoerd op basis van CBS-microdata.

  • Effecten wijziging Bor permanente bewoning recreatiewoningen

Onderzoek naar de effecten van de voorgenomen wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn voor eventuele negatieve gevolgen. De wijziging ging over het wel of niet toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen te versoepelen, mede om de druk op de woningmarkt te verlichten.

  • De relatie tussen nieuwbouw van recreatiewoningen en reguliere woningen

Onderzoek om de (gemeentelijke) dynamiek rondom de realisatie van nieuwe recreatiewoningen in beeld te brengen, ontwikkelingen te onderzoeken en gesprekken aan te gaan over eventuele oplossingsrichtingen.

  • Onderzoek samenhang toeristische verhuur en huizenprijzen en huurprijzen

Onderzoek uitgevoerd naar een mogelijk effect van toeristische verhuur van woningen op de huur- en kooprijzen.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Lees ook…

Programma 'Betaalbaar wonen'

Minister Hugo de Jonge heeft zijn plannen bekendgemaakt om meer mensen aan een betaalbare woning te helpen. Mensen met een middeninkomen vallen nu tussen wal en schip en mensen met een laag inkomen houden na het betalen van de huur soms te weinig over om van te leven.

Streven naar 30% sociale huur per gemeente

Het streven is dat alle gemeenten naar 30% sociale huurwoningen toegroeien. Zo komen er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar én komt er een betere verdeling over het land. Gemeenten die al ruim voldoen aan de 30% kunnen zich concentreren op de bouw van woningen voor middeninkomens (koop en huur). Daarnaast moet elke gemeente een woonzorgvisie en een huisvesting- of urgentieverordening opstellen.

Kamervragen over de wijziging Besluit omgevingsrecht (recreatiewoningen)

Minister Ollongren gaf de Eerste Kamer antwoorden over de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 mei 2022

Laatst gewijzigd

23 mei 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.