Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 mei 2022 Nieuws

Wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget

Met deze wijzigingsregeling wordt de Subsidieregeling STAP-budget op een aantal punten gewijzigd. Met deze wijzigingen wordt beoogd de regeling aan te laten sluiten op de uitvoeringspraktijk.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De noodzaak tot deze wijzigingen komen voort uit de ervaringen met de openstelling van het eerste tijdvak van het STAP-budget.

Nederland

De regeling stelde daartoe onder andere dat een subsidieaanvrager burger van de unie is of een familielid is als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG of burger van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Gebleken is dat hiermee, onbedoeld, personen worden uitgesloten van de regeling. Zo worden bijvoorbeeld derdelanders (langdurig ingezetenen die na 5 jaar legaal verblijf in de lidstaat rechtmatig verblijf krijgen) op grond van die bepaling uitgesloten.

Aangezien het niet de bedoeling is om personen die al lange tijd legaal in Nederland verblijven uit te sluiten van de regeling, wordt de desbetreffende bepaling (artikel 5, tweede lid, onderdeel b) met terugwerkende kracht geschrapt (artikel I, onderdeel A, van deze wijzigingsregeling). UWV heeft hier al rekening mee gehouden bij de beoordeling van aanvragen in het eerste aanvraagtijdvak van 2022.

De criteria die dan nog gelden zijn de voorwaarde dat de subsidieaanvrager ten tijde van de aanvraag achttien jaar of ouder is en de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en de eis van een periode AOW-verzekerd te zijn geweest. De periode van AOW-verzekering moet ten minste zes maanden zijn.

Eerste dag van de maand

In artikel 9 van de huidige STAP-regeling zijn de tijdvakken gedefinieerd als een periode van twee maanden, waarbij de eerste dag van de eerste maand van het tijdvak als startdatum wordt gehanteerd. Om meer flexibiliteit te krijgen wordt de omschrijving van de tijdvakken gewijzigd. Een tijdvak kan enkele dagen worden verkort of verlengd als dat tot een efficiënter uitvoeringsproces in dat tijdvak kan leiden. Er is gekozen voor een maximale uitwijkingsmogelijkheid van drie werkdagen, zodat de tijdvakken niet te veel in omvang kunnen verschillen. Te allen tijde zullen de start- en einddata van de aanvraagtijdvakken tijdig beschikbaar zijn op het aanvraagportaal www.stapuwv.nl

 

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 mei 2022

Laatst gewijzigd

11 mei 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.