Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 jun 2022 Nieuws

Besluit uitvoering kinderbijslag

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag voor een kind dat niet tot het huishouden behoort, dient de verzekerde het betreffende kind te onderhouden. Daartoe is een minimumbedrag per kwartaal bepaald.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Als onderdeel van deze onderhoudsbijdrage is een forfaitaire onderhoudsbijdrage vastgesteld en vastgelegd in artikel 7, eerste lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag. De forfaitaire onderhoudsbijdrage ziet op situaties waarin het uitwonende zieke of schoolgaande kind tijdelijk thuis verblijft of als de verzekerde tijdelijk bij het kind verblijft. In die situatie kan een forfaitair bedrag per dag worden meegeteld voor de ‘onderhoudstoets’ (het minimumbedrag per kwartaal).

De hoogte van deze forfaitaire onderhoudsbijdrage wordt gewijzigd overeenkomstig het bedrag zoals vastgelegd in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Per 2020 is dit bedrag in laatstgenoemde regeling verhoogd naar € 11. Met die wijziging is het bedrag in artikel 7, eerste lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag overeenkomstig gewijzigd. Per abuis is deze wijziging niet eerder medegedeeld in de Staatscourant.


Bron: Rijksoverheid

 

Wat zijn onderhoudskosten

Als uw kind niet thuis woont, bekijken wij hoeveel u besteedt aan het onderhoud van uw kind. Dit noemen we onderhoudskosten. Is dit minimaal € 440 per kwartaal? Dan kunt u kinderbijslag krijgen.

Heeft u hogere kosten? Dan kunt u misschien dubbele kinderbijslag krijgen.

Wat zijn onderhoudskosten

Onderhoudskosten zijn bijvoorbeeld kosten voor:

 • kleding en schoenen
 • vakantie
 • vervoer bij bezoek
 • verzekeringen
 • schoolgeld
 • verjaardagen
 • zakgeld
 • sportvereniging
 • alimentatie

Uw kind woont in een ander land dan u

Dan is het belangrijk dat u originele bewijzen van deze kosten heeft. Dit geldt ook als u geld overmaakt naar het rekeningnummer van de verzorger of het kind zelf.

 

Bron: Sociale Verzekeringsbank

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kinderbijslag komende jaren toch verhoogd

Veel gezinnen hebben het door de huidige inflatie zwaar. De reguliere verhoging van de kinderbijslag is juist nu welkom. Daarom trekt het kabinet het wetsvoorstel om de kinderbijslag niet te indexeren in. Dit besluit is mede tot stand gekomen op verzoek van een motie uit de Eerste Kamer.

Wetsvoorstel niet indexeren kinderbijslag

Het kabinet investeert vanaf 2022 structureel 100 miljoen euro extra in de uitvoering van UWV en SVB. De investering is nodig om de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties aan burgers en bedrijven te kunnen verbeteren. Het kabinet heeft binnen de begroting van SZW gezocht naar dekking van deze investering.

Nnav Wetsvoorstel niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag

Staatssecretaris Wiersma stuurde de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel niet-indexeren van het basiskinderbijslag bedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 feb 2022

Laatst gewijzigd

8 jun 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.