Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
5 jan 2022 Nieuws

Invloed brandgang op WOZ-waarde?

Een huiseigenaar heeft gesteld dat 6 m² van het perceel van de woning dat in gebruik is als brandgang buiten de waardering dient te worden gelaten omdat dit deel van het perceel van de woning afgescheiden is en ook door omwonenden wordt gebruikt, en daardoor niet optimaal te gebruiken is door de eigenaar.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Voor zover de rechtbank de stelling van eiser met zijn verwijzing naar de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zo moet opvatten dat hij stelt dat er sprake is van een onjuiste objectafbakening, volgt de rechtbank eiser hierin niet. In het onderhavige geval is sprake van een erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak, het dienende erf, ten behoeve van een andere onroerende zaak, het heersende erf, is bezwaard (zie artikel 5:70 BW).

De eigenaar van het dienende perceel moet bepaalde bevoegdheden van een ander dulden, maar dat brengt geen splitsing van eigendom of gebruik van dat perceel teweeg. Dat dulden doet er daarom niet aan af dat eiser het gebruik en genot van zijn perceel heeft behouden in de zin van de Wet WOZ.

Aangezien het gebruik van het op het eigen perceel gelegen brandgangdeel de bewoner via een poort toegang biedt tot zijn schuur en tuin en bedoeld is om een vluchtweg uit de woning te bieden in geval van brand, behoort het eigen “achterom” ook naar de omstandigheden beoordeeld bij de rest van het perceel en kan in het midden blijven of sprake is van een eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De erfdienstbaarheid heeft daarom geen invloed op de objectafbakening.

Wel mogelijke invloed op WOZ-waarde

Voor de aan het dienende en het heersende erf toe te kennen waarde, kan de erfdienstbaarheid wel van belang zijn (zie artikel 16, aanhef en onderdeel d van de Wet WOZ.

In deze casus krijgt huiseigenaar toch ongelijk

Ter zitting is door verweerder onweersproken gesteld dat de door hem gehanteerde vergelijkingsobjecten alle beschikken over een zelfde soort brandgang. Voor zover hier dus al een waardedrukkende invloed vanuit gaat, is hiervan ook sprake bij de vergelijkingsobjecten, en is dit dus in de voor die objecten gerealiseerde verkoopprijzen verdisconteerd.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen. Ook kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag opvragen van uw woning of bedrijfspand.

Heeft gemeente baat bij hogere WOZ-waarden?

De WOZ-beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2021 vallen binnenkort weer op de mat. Een veel voorkomende veronderstelling is dat als de WOZ-waarde stijgt, de OZB ook stijgt.

Geeft overlast buurman reden tot verlaging WOZ waarde?

Belanghebbende (huiseigenaar) ondervindt overlast van haar buurman en heeft bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de WOZ waarde. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep een uitspraak gedaan.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 jan 2022

Laatst gewijzigd

5 jan 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.