Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
26 nov 2021 Nieuws

Implementatiebesluit prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

De verordening en de richtlijn vormen tezamen het nieuwe prudentieel kader voor beleggingsondernemingen. Beleggingsondernemingen vielen voorheen, net als banken, voor wat betreft de prudentiële regels en het toezicht daarop onder de verordening kapitaalvereisten en de richtlijn kapitaalvereisten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit prudentiële regime is in hoofdzaak gebaseerd op de door het Bazels Comité voor Bankentoezicht voor bankengroepen vastgestelde internationale reguleringsstandaarden. Deze standaarden sluiten niet volledig aan op de specifieke risico’s die zijn verbonden aan de dienstverlening en activiteiten van beleggingsondernemingen, maar zijn vooral gericht op het adresseren van de meest gangbare risico’s voor banken. Om die reden voorzien de onderhavige verordening en richtlijn in een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen, dat de specifieke risico’s voor beleggingsondernemingen adresseert.

In de richtlijn zijn de vereisten opgenomen die gelden voor het aanvangskapitaal – naar Wft-terminologie: minimum eigenvermogensvereiste – van beleggingsondernemingen. Deze vereisten gelden voor alle beleggingsondernemingen, zowel die onder de verordening kapitaalvereisten als die in de zin van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen.

Beheerders van beleggingsinstellingen of icbe’s die beleggingsdiensten verlenen
In de implementatiewet wordt de bestaande gelijkschakeling (op grond van de schakelbepaling in artikel 1:19, tweede lid, Wft) van de prudentiële vereisten voor beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s die beleggingsdiensten verlenen met de prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen behouden.

Toezicht

De bestaande taakverdeling tussen de AFM en DNB wordt ongewijzigd in stand gelaten. Dat betekent dat de AFM de primaire toezichthouder is waar het beleggingsondernemingen betreft, die verantwoordelijk is voor het verlenen van de vergunning en de uitoefening van het gedragstoezicht.

DNB blijft de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de uitoefening van het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen. Bepalingen uit de richtlijn met een prudentieel karakter zijn opgenomen in het Bpr, waarop DNB toeziet. Bepalingen met een gedragscomponent of een algemeen karakter zijn opgenomen in het BGfo, waar de AFM op toeziet.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Implementatiewet grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel en alle bijbehorende documenten voor de Implementatiewet grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 nov 2021

Laatst gewijzigd

26 nov 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.