Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 nov 2021 Nieuws

Regeling geraamde gemiddelde nominale premie 2022

De geraamde gemiddelde nominale premie, bedoeld in artikel 2b, eerste lid, van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt voor het jaar 2022 vastgesteld op € 1.522.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op grond van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna het besluit) is de werknemer bevoegd om als verzekeringnemer schriftelijke volmacht te verlenen aan zijn werkgever om uit zijn minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten aan de zorgverzekeraar ter zake van de nominale premie (verschuldigde premie voor een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet) en de premie voor het herverzekeren van eigen risico (verschuldigde premie voor een verzekering ter afdekking van het verplicht eigen risico, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Zorgverzekeringswet).

Het bedrag dat de werkgever per betalingstermijn op grond van voornoemd besluit ten hoogste van het minimumloon mag inhouden om de betaling te verrichten aan de zorgverzekeraar is het bedrag van de geraamde gemiddelde nominale premie, gedeeld door het aantal betalingstermijnen voor het betrokken kalenderjaar. Met deze regeling wordt het bedrag van de geraamde gemiddelde nominale premie vastgesteld.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 nov 2021

Laatst gewijzigd

1 nov 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.