Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
26 mei 2021 Nieuws

Boete wegens niet tijdig rondkrijgen van financiering

Vertraging als gevolg van coronapandemie komt voor rekening en risico van koper, aangezien pandemie ten tijde van de hypotheekaanvraag al langere tijd gaande was.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op 25 juni 2020 heeft notaris [notaris] per e-mail aan [eiser] laten weten dat de vrouw van [eiser] ook op de koopovereenkomst staat en dat, omdat zij in Pakistan verblijft, er extra documenten moeten worden getekend. Omdat dit tijd kost, verzoekt de notaris [eiser = koper] tijdig contact op te nemen met de makelaar van [gedaagde] om, zo nodig, uitstel te vragen voor de levering van de woning.

Verkoper gaf uitstel voor de financiering en het afgeven van de waarborgsom/bankgarantie tot 24 juli 2020. De overdracht diende dan uiterlijk op 3 augustus 2020 plaats te vinden.

Hypotheekadviseur

De financieel adviseur van [eiser] heeft op 6 augustus 2020 een e-mail ontvangen van de hypotheekverstrekker, waarin deze bericht dat het op dat moment enorm druk is met het verwerken van hypotheekaanvragen en dat de doorlooptijd voor een compleet dossier 13 dagen is. De doorlooptijd bij een zakelijk inkomen is 16 dagen.

Pandemie is geen 'excuus' voor vertraging

De kantonrechter oordeelt als volgt. Dat de vertraging van de afhandeling van de financieringsaanvraag door de pandemie komt, is onvoldoende gebleken nu [eiser] heeft nagelaten deze stelling nader te onderbouwen. De hypotheekverstrekker maakt er in zijn e-mail van 6 augustus 2020 geen melding van dat de lange doorlooptijd van de aanvraag samenhangt met de pandemie. De financieel adviseur van [eiser] noemt de pandemie in zijn e-mail van 26 februari 2021 wel, maar slechts als één van de redenen voor de lange doorlooptijd. Derhalve is niet komen vast te staan dat in dit geval de vertraging (alleen) is veroorzaakt door de pandemie.

Voorzienbaar

Ook als wel zou zijn komen vast te staan dat de vertraging (enkel) door de pandemie is veroorzaakt, dan dient dit naar het oordeel van de kantonrechter volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening en risico van [eiser] te komen. De pandemie was immers ten tijde van de hypotheekaanvraag al langere tijd gaande. Er kon op dat moment dus niet meer gesproken worden van een uitzonderlijke, niet-voorzienbare situatie. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat [eiser] zelfstandig ondernemer is en dat in verband hiermee, zo begrijpt de kantonrechter, meer eisen worden gesteld aan een hypotheekaanvraag (als gevolg waarvan de doorlooptijd langer is). Ook dit is niet als uitzonderlijk of niet-voorzienbaar aan te merken.

Geen matiging boete

Ten aanzien van de hoogte van deze boete heeft [eiser] een beroep gedaan op matiging. De kantonrechter stelt voorop dat voor toepassing van de in artikel 6:94 lid 1 BW opgenomen matigingsbevoegdheid slechts plaats kan zijn indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. Toepassing van een boetebeding moet in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leiden. Daarvan is in deze zaak niet gebleken, waarbij de kantonrechter de volgende omstandigheden betrekt. [gedaagde] heeft aannemelijk gemaakt dat hij schade heeft geleden door de vertraagde levering; hij heeft langer hypotheek moeten betalen voor de woning en door de onzekerheid over de verkoop van de woning, van de aankoop van een andere woning moeten afzien. [gedaagde] is bovendien steeds zeer coulant geweest; hij heeft meermaals, onverplicht, met uitstel van de levering ingestemd. Daarbij komt dat [gedaagde] de boete reeds zelf heeft gematigd tot € 10.000,00. Dat de boete [eiser] onevenredig zwaar zou belasten is wel gesteld, maar niet onderbouwd.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.