Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 jan 2021 Nieuws

Verlaging gebruikelijk loon (2020-2021)

Voor aanmerkelijkbelanghouders geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon van de aanmerkelijkbelanghouder minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt u loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Dan mag u, zonder de belastingdienst daarvoor om toestemming te vragen, voor uw aangiften loonheffingen over 2021 en 2020 het gebruikelijk loon lager vaststellen.

Voorwaarden voor verlaging van het gebruikelijk loon

Wilt u in 2021 en 2020 gebruikmaken van de verlaging, dan moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
  • Als uw omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, dan past u onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding.

Extra voorwaarde in 2021

Wilt u in 2021 gebruikmaken van de verlaging, dan moet u in 2021 ten opzichte van 2019 een bepaald omzetverlies hebben geleden. Hoe groot dit omzetverlies moet zijn, maakt de belastingdienst zo snel mogelijk bekend.

Hoe stelt u het gebruikelijk loon lager vast?

De berekening is voor 2021 anders dan voor 2020. Kies daarom eerst het jaar waarin u gebruik wilt maken van de verlaging:

2021
In 2021 gebruikt u de volgende berekening:
Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021
C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

U mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening.


2020
In 2020 gebruikt u de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over de 1e 4 kalendermaanden van 2020
C = de omzet (exclusief btw) over de 1e 4 kalendermaanden van 2019

U mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening.


Bron: Belastingdienst

Lees ook…

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

Zogenoemde AB-werknemers, zoals een directeur-grootaandeelhouder van een BV, genieten een gebruikelijk loon. Dit is wettelijk geregeld in de gebruikelijkloonregeling (zie artikel 12a van de Wet LB). De hoogte van het gebruikelijk loon is afhankelijk van de relevante feiten en omstandigheden, zoals de beloning bij vergelijkbare dienstbetrekkingen.

Fiscale tegemoetkomingen

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 29 september 2020. Daarnaast zijn een aantal goedkeuringen opgenomen. Tevens zijn een paar maatregelen verlengd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 jan 2021

Laatst gewijzigd

29 jan 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.