Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 jan 2021 Nieuws

Bijdragen gemoedsbezwaarden 2021

Bezitters of houders van motorrijtuigen zijn ingevolge de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een uitzondering geldt voor personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering en die als zodanig door of namens de Minister van Financiƫn zijn erkend. De betrokken gemoedsbezwaarden dienen voor elk motorrijtuig in het bezit te zijn van een door of namens de Minister van Financiƫn afgegeven vrijstellingsbewijs.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Gemoedsbezwaarden zijn per motorrijtuig een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden (FMG). De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door de Minister van Financiën vastgesteld. Om te voorkomen dat gemoedsbezwaarden door het zich al dan niet voordoen van ernstige ongevallen elk jaar onzekerheid hebben over de te betalen bijdrage, is het streven het vermogen van het FMG binnen een bandbreedte van € 3,25 en € 4,25 miljoen te houden en de jaarlijkse bijdrage binnen die bandbreedte gelijk te houden. Het vermogen van het FMG bedraagt op 31 december 2020 ongeveer € 4,6 miljoen bedragen. Het vermogen is hiermee ten opzichte van 1 januari 2019 met ongeveer € 350.000 toegenomen, en bevindt zich daardoor boven de bandbreedte. Gelet op het streven de bijdragen niet met te grote sprongen te moeten verhogen als zich ernstige ongevallen voordoen, wordt besloten de bijdrage voor 2021 gelijk te houden aan de bijdrage voor 2020. De huidige bijdragen zijn historisch gezien bijzonder laag en worden daarom als minimum aangehouden.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 jan 2021

Laatst gewijzigd

4 jan 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.