Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
19 nov 2020 Nieuws

Kamerverhuurvrijstelling

De inkomsten uit de verhuur van een gedeelte van een eigen woning kunnen alleen onder de kamerverhuurvrijstelling vallen als de huurder is ingeschreven in de basisregistratie personen. Dat volgt uit een uitspraak die de Hoge Raad recent heeft gedaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De zaak

De belanghebbende heeft in het jaar 2016 een gedeelte van haar eigen woning in verschillende periodes van het jaar verhuurd via Airbnb, driemaal voor één maand en één maal voor twee maanden. Bij het vaststellen van de navorderingsaanslag heeft de Inspecteur 70 procent van de huurinkomsten belast en beslist dat de kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing is omdat niet is voldaan aan het vereiste van inschrijving in de basisregistratie personen.

Oordeel gerechtshof

Het gerechtshof oordeelde dat belanghebbende aan alle inhoudelijke eisen voor toepassing van de kamerverhuurvrijstelling voldoet, alleen niet aan het vereiste van inschrijving. Het hof was van oordeel dat de inschrijvingseis slechts een bewijsfunctie had en oordeelde dat de verhuurinkomsten van belanghebbende zijn vrijgesteld door toepassing van de kamerverhuurvrijstelling. De staatssecretaris van Financiën stelde tegen deze beslissing beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Oordeel Hoge Raad

Het oordeel van het gerechtshof is volgens de Hoge Raad onjuist. De wettelijke inschrijvingseis heeft niet slechts een bewijsfunctie maar is een voorwaarde is voor toepassing van de kamerverhuurvrijstelling. Als niet is voldaan aan deze eis moet 70 procent van de inkomsten uit die verhuur van een deel van de eigen woning tot het inkomen uit werk en woning worden gerekend.


Bron: Rechspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

(Juiste) argumenten rechtbank inzake 'tuinhuisje'

De eerdere uitspraak van het Hof inzake de belastbaarheid van een gedeeltelijke verhuurde woning (tuinhuisje) deed een hoop stof opwaaien. De rechtbank Noord-Holland heeft een soortgelijke zaak behandeld en legt de wet deels anders uit dan het Hof Amsterdam.

Evaluatie kamerverhuurvrijstelling

Het doel van de kamerverhuurvrijstelling is het stimuleren van het aanbod van studentenkamers door hospita's om zo het algehele aanbod van studentenkamers te vergroten. Dit rapport evalueert of de vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur bijdraagt aan dit doel.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 nov 2020

Laatst gewijzigd

19 nov 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.