Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
21 jul 2020 Nieuws

BTW vrijgestelde dienst?

Belanghebbende exploiteert een callcenter. Voor een verzekeringsmaatschappij verricht zij telemarketingactiviteiten. Het kenmerkende element van de door belanghebbende voor de verzekeringsmaatschappij verrichte dienst is vooral het promoten van een product van de verzekeringsmaatschappij, waarbij de omstandigheid dat het in dit geval gaat om een verzekeringsproduct van ondergeschikt belang is.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Samenwerkingsovereenkomst, artikel 2. Beloning

2.1
[verzekeringsmaatschappij] zal aan het Telemarketingbureau een vergoeding betalen van EUR 100,- per gemaakte afspraak met een potentiële klant.

Belscript

2.3.
Volgens het belscript wordt, als iemand geïnteresseerd is in het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering, een voicelog (opname van antwoorden door de klant op vragen van een medewerker van belanghebbende) gemaakt. In de aanwijzingen voor het opnemen van een voicelog is opgenomen dat onder meer naam en adres worden vastgelegd, is voorgeschreven dat de medewerker van belanghebbende erop dient te wijzen dat ‘acceptatiecollega’s’ nog contact kunnen opnemen, dat het bedrag van de premie en bijkomende bedragen dient te worden vermeld, dat aangekondigd dient te worden dat de polis binnen 5 werkdagen met de voorwaarden wordt toegezonden en dat bedankt dient te worden voor de aanvraag van rechtsbijstandverzekering bij [verzekeringsmaatschappij] .
2.4.
Belanghebbende heeft geen vergunning in de zin van de Wet financieel toezicht (hierna: Wft). Zij handelt in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘verbonden bemiddelaar’ onder de Wft-vergunning van [verzekeringsmaatschappij] .

Promotie

De aard van de prestatie die belanghebbende wel verricht, namelijk het benaderen van potentiële klanten en het in contact brengen van personen, die mogelijk geïnteresseerd zijn in het sluiten van een rechtsbijstandsverzekering bij [verzekeringsmaatschappij] , met een accountmanager van [verzekeringsmaatschappij] , is niet kenmerkend voor activiteiten die normaliter worden verricht door assurantiemakelaars en verzekeringstussenpersonen.

Belanghebbende gaat geen contractuele betrekking met verzekerden aan, zij informeert potentiële klanten slechts in algemene zin over de mogelijkheid een rechtsbijstandsverzekering bij [verzekeringsmaatschappij] af te sluiten en verwijst hen daarvoor door naar een accountmanager van [verzekeringsmaatschappij].

Belanghebbende is niet bevoegd om verzekeringsovereenkomsten af te sluiten en zij ontbeert ook de daarvoor benodigde kennis. Dat belanghebbende een zogenoemde ‘verbonden bemiddelaar’ is in de zin van de Wft is voor de omzetbelasting niet doorslaggevend.

Zoals de Inspecteur heeft gesteld dient de regeling van ‘verbonden bemiddelaar’ in de Wft ertoe de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de verzekeraar (in dit geval [verzekeringsmaatschappij] ) richting de consument te garanderen en brengt dit doel met zich dat voor de toepassing van de vrijstelling de inschrijving als ‘verbonden bemiddelaar’ niet van doorslaggevende betekenis kan zijn. De omstandigheid dat de medewerkers van het callcenter enige opleiding van [verzekeringsmaatschappij] krijgen om hen tijdens de telefoontjes in staat te stellen uit leggen waarover zij bellen brengt niet met zich dat belanghebbendes activiteiten op één lijn kunnen worden gesteld met activiteiten die normaliter worden verricht door assurantiemakelaars en verzekeringstussenpersonen.

Het kenmerkende element van de door belanghebbende voor [verzekeringsmaatschappij] verrichtte dienst is vooral het promoten van een product van [verzekeringsmaatschappij] , waarbij de omstandigheid dat het in dit geval gaat om een verzekeringsproduct van ondergeschikt belang is.

BTW belaste dienstverlening

Gelet op het vorenstaande en mede gelet op de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het Hof van oordeel dat de vrijstelling niet van toepassing is op de activiteiten van belanghebbende.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 jul 2020

Laatst gewijzigd

21 jul 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.