Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
12 sep 2019 Nieuws

Voortzetting spaarpolis na aflossing spaarhypotheek

Verzekeraar heeft de rentevergoeding pas ruim 3 jaren na de verkoop van de woning en de aflossing van de hypothecaire geldlening, verlaagd, hoewel de voorwaarden erin voorzien dat dit na 6 maanden zal gebeuren.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aan dit tijdsverloop en het stilzitten van Verzekeraar heeft Consument echter niet het vertrouwen kunnen ontlenen dat de Verzekering tot de einddatum tegen een rentepercentage van 6,3% zou worden voortgezet.

Geen rechten ontlenen aan polisblad

Consument heeft immers aan de hand van de voorwaarden kunnen nagaan wat er met de Verzekering zou gebeuren na de verkoop van de verhypothekeerde woning. Een polisblad, dat een bewijsstuk vormt voor de tussen Verzekeraar en Consument gesloten overeenkomst, kan niet worden vereenzelvigd met een voorstel tot verdere wijziging van deze verzekering, waarin verschillende mogelijkheden worden genoemd.

Aanpassing rentevergoeding

Op grond van artikel 7 onder a van het Clausuleblad geldt voor de Verzekering, indien deze na de verkoop van de woning wordt voorgezet, dat de rente gedurende de eerste 6 maanden ongewijzigd blijft, dat deze de daaropvolgende 6 maanden met 1% wordt verlaagd en dat de verzekering na 12 maanden wordt voortgezet tegen de rekenrente van 4%. Consument heeft bij ontvangst van de hypotheekofferte van dit Clausuleblad kennis kunnen nemen en heeft dus kennis kunnen nemen van de werking van de Verzekering na verkoop van de verhypothekeerde woning.

Enkel tijdsverloop vormt geen toereikende grond voor rechtsverwerking. Daartoe is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden vereist, als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar (Consument) het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog gelden zou maken.

Geen schade

Van gerechtvaardigd vertrouwen is geen sprake. Consument is evenmin onredelijk benadeeld, maar juist bevoordeeld, nu Verzekeraar pas na ruim 3 jaren de rentevergoeding op de Verzekering naar beneden heeft bijgesteld.

Beslissing

De Commissie wijst de vordering van Consument af.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.