Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
19 aug 2019 Nieuws

Verbeteropties gemeentepolis

De gemeentepolis is een gemeentelijke collectieve zorgverzekering die bestaat uit een basis- en een aanvullende verzekering voor inwoners met een laag inkomen. Deze polis kent op dit moment een groot bereik, maar contracten tussen gemeenten en verzekeraars lijken moeilijker tot stand te komen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Inhouding op uitkering

Om het effect van de gemeentepolis te vergroten en de houdbaarheid ervan te verbeteren, zijn aanvullende stappen mogelijk.

No-claim

Door de gemeentepolis hoeven lage inkomens geen zorg te mijden en lopen zij minder risico om plotseling voor hoge zorguitgaven te komen te staan. Veel gemeenten subsidiëren ook de aanvullende zorgverzekering, zodat deze beter toegankelijk wordt voor lage inkomens. Daarnaast kunnen gemeenten via de gemeentepolis wanbetaling tegengaan door de nominale premie rechtstreeks in te houden op de bijstandsuitkering.

Suggesties

Om de gemeentepolis te verbeteren zou ten eerste kunnen worden nagegaan of zorgverzekeraars voldoende worden gecompenseerd voor de zorgkosten via de risicoverevening, zodat de gemeentepolis ook voor hen financieel aantrekkelijk blijft. Daarnaast is het aanbieden van een basisverzekering met een beperkte aanvullende verzekering van belang, opdat alle verzekerden met een laag inkomen terecht kunnen bij de gemeentepolis, dus ook degenen die geen uitgebreide aanvullende verzekering nodig hebben. Ten derde kan het verplicht eigen risico vervangen worden door een no-claim, al dan niet in combinatie met het aftoppen van de hoogte van de no-claim. Dit voorkomt dat lage inkomens plotseling worden geconfronteerd met hoge zorgkosten.

Door de gemeentepolis hebben mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten toegang tot een betaalbare aanvullende zorgverzekering. Bijkomend voordeel is dat de gemeente dicht op de premiebetaling zit; ze kan bijvoorbeeld voorstellen om de premie in te houden op een eventuele uitkering, Hierdoor kan voorkómen worden dat mensen in de wanbetalersregeling terechtkomen.

Contracten tussen gemeenten en verzekeraars over de polis lijken moeilijker tot stand te komen. Een reden die zorgverzekeraars noemen, is dat de premie van de gemeentepolis de kosten onvoldoende dekt. Dat komt door de relatief hoge zorgkosten van de doelgroep. Dit is van belang omdat de gemeentepolis een waardevol instrument kan voor armoedebestrijding, betere gezondheid en schuldpreventie.

 

Bron: CPB

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Premiebijdrage aan Gemeentepolis

Staatssecretaris Menno Snel gaf antwoord op Kamervragen over de belastbaarheid van de premiebijdrage aan Gemeentepolis.

Herverzekeren van het eigen risico in de gemeentepolis

Verschillende gemeenten bieden een collectieve zorgverzekering aan voor minima waarin het eigen risico is afgedekt met een aanvullende verzekering, ook wel ‘herverzekering’ genoemd. In een CPB publicatie (Engelstalig) wordt ingegaan op de vraag welk effect deze herverzekering heeft op de uitgaven aan medicijnen.

Preventie en de gemeentepolis

Staatssecretaris Van Rijn informeerde de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het terrein van preventieve interventies voor risicogroepen.
Het afsluiten van een gemeentepolis voor kwetsbare groepen blijkt een goede vorm van vruchtbare samenwerking tussen verzekeraars en gemeenten.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 aug 2019

Laatst gewijzigd

19 aug 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.