Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
27 jun 2019 Nieuws

Zorgverzekeraars en verbod op nevenbedrijf

DNB heeft de Q&A voor zorgverzekeraars over het verbod op nevenbedrijf geactualiseerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Zorgverzekeringswet geeft zorgverzekeraars de mogelijkheid activiteiten op het gebied van zorginkoop en zorgaanbod te ontplooien. De ontwikkelingen op dit gebied breiden zich de laatste jaren uit. Denk aan de gezamenlijke inkoop van zorg of geneesmiddelen. De Wft stelt wél voorwaarden aan het uitvoeren van dergelijke nevenactiviteiten.

De geactualiseerde Q&A licht het verbod op nevenbedrijf uit artikel 3:36 Wft en de bestaande uitzonderingen daarop nader toe.

Niet alle nevenactiviteiten van zorgverzekeraars leveren een verboden nevenbedrijf op. Het uitgangspunt bij de beoordeling van een nevenactiviteit is dat de zorgverzekeraar te allen tijde zijn activiteiten organisatorisch, bestuurlijk en financieel zodanig vormgeeft dat de daaruit voortvloeiende risico’s beperkt en beheersbaar blijven. Tevens houden de activiteiten geen onacceptabel risico in voor de polishouders.

Natura

Zorgaanbod binnen de entiteit van de verzekeraar is toegestaan in de vorm van naturaverstrekking aan uitsluitend de eigen verzekerden. In beginsel is dit geen nevenactiviteit. DNB hanteert de volgende uitgangspunten bij de beoordeling of activiteiten van zorgverzekeraars toegestane nevenactiviteiten zijn:

  • Deelnemingen in een zorginstelling worden benaderd als belegging en kwalificeren dus niet als ‘nevenactiviteiten’. Hiervoor gelden dus ook dezelfde eisen met betrekking tot de beheersing en wettelijke voorschriften (o.a. spreidingsregels).
  • Directievoering over en exploitatie van andere ondernemingen is toegestaan, mits dit gebeurt ter ondersteuning van de hoofdactiviteit verzekeren. Dit moet statutair zijn vastgelegd.
  • Bij het verlenen van zorg door een verzekeraar bezit deze, als risicobeheersingsmaatregel, over voldoende inhoudelijke kennis van het zorgaanbod op directieniveau.

Bron: DNB

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 jun 2019

Laatst gewijzigd

27 jun 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.