Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 mei 2019 Nieuws

VFN Gedragscode per 1 mei 2019

De VFN gedragscode is per 1 mei 2019 gewijzigd. In de gedragscode wordt o.a. de actualisatieverplichtingen en blokkade verplichtingen voor doorlopende kredieten omschreven.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Actualisatieverplichtingen en blokkade verplichtingen voor doorlopend kredietovereenkomsten die worden aangegaan vanaf 1 mei 2019

Voor doorlopend krediet overeenkomsten die worden aangegaan na 1 mei 2019 geldt dat na 36 maanden wordt getoetst of het uitnuttingspercentage boven de 70 ligt. Dan is sprake van verplichte actualisatie. Daarnaast zijn het integrale actualisatie-en blokkade beleid zoals vastgesteld voor doorlopende kredieten in de portefeuille van de aanbieder per 1 mei 2019 eveneens onverkort van toepassing.

Lock Up bij doorlopende kredietverlening

Een consument die met zijn doorlopend krediet niet kan overstappen naar een andere aanbieder is Locked Up. Een Lock Up situatie van een consument wordt veelal veroorzaakt door het gegeven dat de consument op basis van de huidige financiële situatie en de huidige bepalingen in de VFN Gedragscode die toezien op de kredietwaardigheidstoetsing niet meer in aanmerking komt voor het uitstaande kredietbedrag. Een Lock Up situatie is onwenselijk. Een adequaat beleid is noodzakelijk om Lock Up situaties op te lossen en te voorkomen naar de toekomst.

Als wordt vastgesteld dat de consument Locked Upis, dient het beleid van de aanbieder te voorzien in mogelijkheden om de Lock Up situatie zo snel mogelijk te beëindigen, waarbij geen misbruik van de Lock Up situatie wordt gemaakt. De oplossingsrichting wordt zodanig ingericht dat de consument zo weinig mogelijk nadeel ondervindt van zijn Lock Up situatie. Mede in het kader van het beperken van de Lock Up problematiek schrijft de VFN Gedragscode verschillende maatregelen voor die helpen bij het voorkomen, detecteren en oplossen van Lock Up situaties. De bepalingen zijn gericht op het realiseren van een situatie van bestendige kredietverlening. De bepalingen in Artikel 12 rond actualisatie verplichtingen implicerenniet dat de actualisatie van de dan lopende doorlopend krediet portefeuille per 1 mei 2019 moet zijn afgerond.De aanbieder geeft op geprioriteerde wijze invulling aan de actualisatie-plicht.

Downloads:

 

Bron: VFN

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 mei 2019

Laatst gewijzigd

7 mei 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.