Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 dec 2018 Nieuws

13 dagen is geen 14

Kifid stelt dat een Consument niet op de juiste wijze is aangemaand tot het nakomen van zijn verplichting tot het betalen van de vervolgpremie.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een verzekeraar heeft in zijn brief een termijn van 13 dagen gehanteerd, terwijl hij wettelijk verplicht was tot het hanteren van een termijn van 14 dagen. De schorsing van de dekking heeft derhalve niet rechtsgeldig plaatsgevonden.

BW

De Commissie overweegt dat ingevolge artikel 7:934 BW het niet nakomen van de verplichting tot betaling van de vervolgpremie eerst dan kan leiden tot beëindiging of schorsing van de verzekeringsovereenkomst of de dekking, nadat de schuldenaar (Consument) na de vervaldag onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag na aanmaning. Op grond van artikel 7:943 lid 3 BW kan niet ten nadele van de verzekeringnemer van artikel 7:934 BW worden afgeweken.

13 of 14 dagen

In de brief van 21 augustus 2017 heeft Verzekeraar Consument aangemaand voor 4 september 2017 het verschuldigde bedrag over te maken en medegedeeld dat Consument per 1 augustus 2017 niet meer verzekerd is als Consument niet op tijd betaalt. Met inachtneming van het uitganspunt dat de termijn begint te lopen op de dag nadat de aanmaning is verstuurd, in dit geval 22 augustus 2017, heeft Verzekeraar in de brief derhalve een termijn van 13 dagen gehanteerd, terwijl hij wettelijk verplicht was tot het hanteren van een termijn van 14 dagen.

Achterstand voldaan

De Commissie komt tot de conclusie dat Consument niet op de juiste wijze is aangemaand tot het nakomen van zijn verplichting tot het betalen van de vervolgpremie. De schorsing van de dekking heeft derhalve niet rechtsgeldig plaatsgevonden. Daarnaast heeft Consument op 18 september 2017 alsnog de gehele premie voldaan.

Schadevergoeding

De verzekeraar is gehouden tot het verlenen van dekking onder de Verzekering. De schade zal op grond van de daarover in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen regeling dienen te worden vastgesteld.

 

Bron: Kifid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid: een termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Een achterstand in premiebetaling kan ertoe leiden dat de verzekeraar een verzekering premievrij voortzet. Voordat het zover is, moet de verzekeraar onder andere de verzekeringnemer eerst herinneren aan de premiebetaling en waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. Met het noemen van een termijn van ’30 dagen’ (in plaats van ‘een maand’) in de herinneringsbrief heeft verzekeraar niet voldaan aan zijn waarschuwingsplicht, aldus de Geschillencommissie van Kifid. De consument mag er daarom van uitgaan dat de levensverzekering premiebetalend is blijven doorlopen en heeft recht op het oorspronkelijk verzekerde kapitaal.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 dec 2018

Laatst gewijzigd

3 dec 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.