Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
19 jul 2018 Nieuws

Kamerbrief over voortgang aanpak asbestdaken en moties over asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over de voortgang van de programmatische aanpak versnelling saneren asbestdaken. Ook meldt zij de stand van zaken van een aantal moties over asbest.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Stichting Salvage

Verzekeraars zijn met de Stichting Salvage onlangs gestart met een pilot6 van een half jaar om de samenwerking tussen alle betrokken partijen bij branden met asbestverspreiding te verbeteren. In deze pilot stroomlijnt Salvage de aanpak bij een brand met asbest. Zij zorgt voor de inventarisatie van de verontreiniging, de opruiming en de informatievoorziening richting de betrokken partijen. Met de inzet van Salvage bij branden met asbest hopen verzekeraars dat de opruiming van asbest sneller gaat waardoor er minder blootstellingsrisico is en minder kans op verdere verspreiding.

Uitsluiting polis

Het is mogelijk dat verzekeraars asbestdaken niet meer verzekeren vanaf 2024. Vanuit mededingingsoogpunt mogen verzekeraars hierover geen onderlinge afspraken maken. Het is dan ook aan de individuele maatschappijen om te besluiten. Naast verzekeraars die wel dekking bieden, zijn er verzekeraars die nu al aangeven asbestdaken niet langer te verzekeren. Andere verzekeraars bouwen de dekking af of stellen bijvoorbeeld als voorwaarde dat er een asbestsaneringsplan opgesteld moet worden.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Huiseigenaren hebben moeite met asbestsanering

Vereniging Eigen Huis pleit er voor dat huiseigenaren met asbestdaken hulp en houvast krijgen als zij het dak van hun woning willen saneren. Nu lopen zij nog tegen tal van organisatorische en financiële problemen aan.

Verjaring aansprakelijkheidsclaim bij asbestschade

Staatssecretaris T. van Ark gaat in een Kamerbrief nader in op verjaring bij asbestschade en de uitkomsten van diverse gevoerde gesprekken met convenantspartijen van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest?

Asbestmateriaal hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. Daarom is het belangrijk om te weten of ergens asbest in zit. En wat u moet doen als het asbestmateriaal weg moet. Daarom hier alle stappen handig voor u op een rij.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 jul 2018

Laatst gewijzigd

19 jul 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.