Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
21 jun 2018 Nieuws

Regeling bekostiging financieel toezicht 2018

Jaarlijks worden voor het desbetreffende kalenderjaar de bandbreedtes en tarieven vastgesteld voor de vergoeding van toezichtkosten door de financiële sector. Deze regeling stelt de bandbreedtes en tarieven voor het kalenderjaar 2018 vast.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Wijzigingen in heffingen AFM

Bij de AFM is bij het berekenen van de toezichtkosten uitgegaan van een begroting ad € 98,6 miljoen. Na aftrek van de eenmalige kosten en met verrekening van het exploitatiesaldo leidt dit tot een bedrag van € 89,6 miljoen voor het doorlopend toezicht in 2018. Het door te berekenen bedrag voor het doorlopend toezicht stijgt met 5,6 % ten opzichte van 2017. Deze stijging houdt voornamelijk verband met een lager exploitatiesaldo uit het voorgaande jaar.

Zorgverzekeraars

Bij de verzekeraars: zorg is sprake van een stijging van 17,5 procent van de heffingen. Dit houdt verband met een daling van het aantal zorgverzekeraars en lagere premie-inkomsten voor aanvullende ziektekostenverzekeringen.

Adviseurs en bemiddelaars Fte's:

Het aantal werknemers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening, waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijdmedewerkers 
  € 989 vermeerderd met:  
    >0 tot en met 20,0 fte’s € 406,47 per fte
    >20,0 tot en met 200,0 fte’s in voorkomend geval vermeerderd met:
     
    € 370,30 per fte
    >200,0 tot en met 500,0 fte’s in voorkomend geval vermeerderd met:
     
    € 74,70 per fte
    >500,0 fte’s in voorkomend geval vermeerderd met:
     
    € 19,40 per fte

 

Bron: Rijksoverheid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 jun 2018

Laatst gewijzigd

21 jun 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.