Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 feb 2018 Nieuws

Zorgplicht hypotheekadviseur woonlastenverzekering

De Rechtbank Overijssel heeft een vordering van een consument afgewezen. De consument stelde dat de hypotheekadviseur zijn zorgplicht verzaakt had. Een schadeclaim op een woonlastenverzekering werd afgewezen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Arbeidsovereenkomst bepaalde duur

Conform de overeengekomen verzekeringsvoorwaarden bestaat er geen dekking, omdat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die van rechtswege is geëindigd.

Restschuld

In februari 2014 is de woning gedwongen onderhands verkocht door de Bank. Er is een restschuld ontstaan ter hoogte van € 30.951,03, exclusief kosten en rente.

Stellingname consument

"Daarnaast is niet concreet gewaarschuwd dat sprake was van een aanzienlijk risico op een restschuld, dat de verzekering geen dekking bood voor zover de heer [A] een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou verliezen en is in zijn geheel niet door [gedaagde] geadviseerd over de gevolgen van het ontbreken van een NHG-borgtocht."

Dossiervorming

De hypotheekadviseur heeft consument nadrukkelijk gewezen op de risico’s van de overschrijding. [eiser cs] hebben de offerte ondertekend en verklaard dat zij de risico’s begrijpen en accepteren.

De hypotheekadviseur heeft daarnaast een zorgvuldig dossier opgebouwd over de financiële positie van [eiser cs] [gedaagde] heeft ook onderzocht of de door [eiser cs] gewenste acties, aankoop van de woning, verlaging van de woonlasten en aflossing van de consumptieve kredieten, daadwerkelijk in hun belang waren en heeft onderzocht of de wensen ook leidden tot een kostenbesparing.

Beoordeling Rechtbank

Het standpunt van consument dat de hypotheekadviseur haar ten onrechte niet heeft gewaarschuwd voor het feit dat de verzekering bij Cardiff geen dekking bood voor het geval de heer [A] een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou verliezen, slaagt evenmin.

Vast staat dat in de poliswaarden expliciet en op heldere wijze staat opgenomen dat de verzekeraar niet uitkeert bij het eindigen van het dienstverband voor bepaalde tijd.

Consument mochten voorts worden geacht, voorafgaand aan het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Cardiff, maar in ieder geval voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid, op de hoogte te zijn van de inhoud van de polisvoorwaarden.

De claim van consument wordt dan ook afgewezen.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

Leg dekking en beperking woonlastenverzekering uitgebreid uit

Een consument heeft een klacht ingediend bij Kifid over een woonlastenverzekering. De Commissie komt bij deze klacht tot de conclusie dat de adviseur met betrekking tot een (aanvullende) verzekering voor een verzekerde uitkering bij (onvrijwillige) werkloosheid geen passend advies aan Consument heeft gegeven.

Rubrieken

Opvoerdatum

5 feb 2018

Laatst gewijzigd

5 feb 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.