Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 okt 2017 Nieuws

Vraagbaak Waardebepaling Wet WOZ

De Waarderingskamer heeft een 4e herziene versie van de Vraagbaak Waardebepaling gepubliceerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt dat elk jaar alle onroerende zaken door gemeenten getaxeerd moeten worden. De wettelijke regels en de instructies van de Waarderingskamer liggen vast in de wet, de uitvoeringsregelingen en de Waarderingsinstructie.

Bij de toepassing van de regels voor de waardebepaling doen zich regelmatig vragen voor. In deze Vraagbaak waardebepaling worden antwoorden gegeven op die vragen, met vermelding van de vindplaatsen. Het antwoord op de vragen komt ook vaak voort uit jurisprudentie. De vraagbaak biedt daarom ook veel directe verbindingen naar gerechtelijke uitspraken.

De WOZ waarde wordt niet alleen door gemeenten, waterschappen en Belastingdienst gebruikt bij hun belastingen. In toenemende mate krijgt de WOZ-waarde een maatschappelijke positie. Daarom is duidelijkheid over geldende regels en een uniforme toepassing van groot belang.

Download:

* Wordt de waarde van een garage(box) die een zelfstandig WOZ-object is, meegeteld bij het bepalen van het eigenwoningforfait?
Ja.  Wanneer  de  garagebox  die  in  eigendom  is  bij  de  woningeigenaar  als dienstbaar aan de eigen woning wordt gebruikt moeten de WOZ-waarden van de woning en de garage worden opgeteld.
Dit is anders, wanneer de garagebox door een ander of voor bedrijfsmatige activiteiten wordt gebruikt.

* Mag  bij  het  bepalen  van  de  bijtelling  voor  het  eigenwoningforfait  een bedrag  in  mindering  worden  gebracht  op  de  WOZ-waarde  bij  een  woning waarbij sprake is van erfpacht?
Nee.

* Een woning omvat naast woondeel ook een kleine praktijkruimte. Maakt deze praktijkruimte onderdeel uit van de eigenwoningwaarde?
Nee, de praktijkruimte staat ter beschikking van de onderneming. Bij de aangifte  van  het  eigenwoningforfait  moet  hiervoor  een  correctie  ten  opzichte van de WOZ-waarde worden aangebracht en desgevraagd worden gemotiveerd.

Bron: Waarderingskamer

 

Lees ook…

Nieuw model Taxatierapport woonruimte

NRVT heeft in samenwerking met CHF, NHG, NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar het nieuwe model Taxatierapport woonruimte april 2018 vastgesteld. Dit model gaat het huidige model Taxatierapport financiering woonruimte van 2017 vervangen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 okt 2017

Laatst gewijzigd

25 okt 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.