Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
27 aug 2015 Nieuws

Verhuisregeling in hypotheekvoorwaarden geen aanspraak op verstrekking zonder onderzoek

Op 9 september 2014 heeft het gerechtshof in Amsterdam uitspraak gedaan in de onderstaande casus: A heeft een hypothecaire lening lopen bij bank X. In de voorwaarden van deze hypotheek is een verhuisregeling opgenomen. Een jaar later wenst A in plaats van de eerste een zelfde lening van de bank ter financiering van aankoop van een andere woning. Aan de verhuisregeling kan A geen aanspraak ontlenen op verstrekking door de Bank, zonder nader onderzoek, van die tweede lening.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

O.a. zijn in deze verhuisregeling de volgende voorwaarden opgenomen:

Wanneer u bij verhuizing, binnen zes maanden na aflossing van uw oude hypotheek weer kiest voor een  deze hypotheek, dan kunt u van de volgende gunstige mogelijkheden van de zogenaamde verhuisregeling van de bank profiteren.

  1. U kunt uw gehele oude hypotheek boetevrij aflossen
  2. De aan uw hypotheek gekoppelde levensverzekering en het reeds opgebouwde spaarsaldo daarvan blijft intact en kan meegnomen worden naar een nieuwe af te sluiten hypotheek
  3. Voor het rentepecentage van een nieuwe hypotheek heeft u de keuze uit de zogenaamde dagrente of middelrente

A gaat over tot  de aankoop van een woning te IJsselstein. De bank heeft tot tweemaal toe het verzoek tot het verstrekken van de hypotheek afgewezen.  A stelt dat de bank jegens hem tekort is geschoten in de nakomen van de verplichtingen volgend uit deze vooorwaarden. A stelt dat hij redelijkerwijs aan de verhuisregeling de betekenis heeft mogen geven dat de bank, zonder nader onderzoek, gehouden was aan de A op dezelfde voorwaarden een nieuwe hypothecaire financiering te verstrekken en dat de bank er redelijkerwijs rekening mee heeft moeten houden dat A de verhuisregeling in die zin zou begrijpen.   Tevens stelt A zich ook op het standpunt dat de verhuisregeling een plicht tot onderhandelen met zich meebrengt. Die plicht vloeit voort uit de voorwaarde dat er binnen zes maanden een beroep op de verhuisregeling moet worden gedaan.

 

Het gerechtshof is van oordeel dat A aan de verhuisregeling niet de zin mocht toekennen dat de bank  verplicht was aan hem, zonder enige interne toetsing, op dezelfde voorwaarden een nieuwe hypothecaire geldlening voor de aankoop van de woning te verstrekken. Evenmin valt in te zien dat de bank er redelijkerwijs rekening mee heeft moeten houden dat een klant als A de verhuisregeling in die zin zou begrijpen.

 

Het eerder uitgesproken vonnis van de rechtbank wordt door het gerechtshof in hoger beroep bekrachtigd.

 

Bron: Rechtspraak

 

Noot van de redactie:

Je zou je kunnen afvragen wat de nieuwswaarde van deze uitspraak is, immers van elk redelijk handelend (hypotheek) adviseur mag verwacht worden dat hij weet wat een verhuisregeling inhoudt. Maar daar gaat het misschien nu niet om;  hoeveel van uw relaties weten wat een verhuisregeling inhoudt? Zijn zij ervan op de hoogte dat een verhuisregeling niet met zich meebrengt dat automatisch een nieuwe hypotheek (voor het oorspronkelijke bedrag) wordt verstrekt, maar dat de bank altijd weer zal beoordelen? Altijd goed om dit nog eens goed bij uw clienten onder de aandacht te brengen

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 aug 2015

Laatst gewijzigd

27 aug 2015

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.