Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 feb 2015 Nieuws

Wijziging Letselschade richtlijnen

De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschades. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade. De Richtlijn Studievertraging is per 1 januari 2015 geïndexeerd. Lees hier meer over de wijzigingen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Letselschade Richtlijnen zijn op onderdelen tekstueel aangepast ten behoeve van de leesbaarheid. Tenzij hieronder anders staat vermeld, zijn de tekstuele wijzigingen niet inhoudelijk van aard. De Letselschade Definitie Economische Kwetsbaarheid is ongewijzigd.

De Letselschade Richtlijn Studievertraging
Per 1 januari 2015 zijn de normbedragen gewijzigd. De normbedragen zijn aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen over 2014 en vervolgens afgerond op een veelvoud van € 25,00. Het normbedrag voor de basisschool blijft in 2015 ongewijzigd. Dit heeft te maken met een gecorrigeerde berekenmethodiek.

 Categorie

Normbedrag in 2015

 basisschool

€  5.750,00

 vmbo en lbo

€ 13.225,00

 havo, mbo en vwo

€ 16.100,00

 hbo en wo

€ 19.575,00

 

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke hulp
De normbedragen in de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp wijzigen niet per 1 januari 2015. De tekst van de richtlijn is verduidelijkt naar aanleiding van vragen die bij De Letselschade Raad zijn binnengekomen.

De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding
De normbedragen in deze richtlijn wijzigen niet per 1 januari 2015. Zij blijven € 28 per dag opname in een ziekenhuis en € 14 per dag opname in een revalidatievoorziening. De daggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van de kosten van de aanschaf van bed-/ziekenhuiskleding alsmede diverse kosten om het tijdelijk verblijf in het ziekenhuis/de revalidatievoorziening te veraangenamen.

De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding
De vergoeding in 2015 blijft € 0,29 per kilometer.

De Letselschade Richtlijn Licht letsel incl. smartengeld
De normbedragen smartengeld in de richtlijn wijzigen niet per 1 januari 2015.
Zij blijven:

  1. Tot € 825 bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee maanden.

  2. Van € 550 tot € 1.650 bij letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van twee tot vier maanden.

  3. Van € 1.100 tot € 2.025 bij letsel met een wat langere herstelperiode van ongeveer vier tot zes maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-ontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden.

De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid
De normbedragen (zie onderstaande tabel) wijzigen niet per 1 januari 2015.

 Categorie

 Normbedrag (per jaar)

 Eigen woning met tuin – alle onderhoud

 € 1140,00

 Eigen woning met tuin - weinig onderhoud

  € 570,00

 Eigen woning zonder tuin - alle onderhoud

 € 741,00

 

 Eigen woning zonder tuin - weinig onderhoud

 € 285,00

 

 

 

 Huurwoning met tuin - alle onderhoud

  € 570,00

 

 Huurwoning met tuin – weinig onderhoud

 € 285,00

 

 Huurwoning zonder tuin - alle onderhoud

  € 371,00

 Huurwoning zonder tuin - weinig onderhoud

 € 143,00

 

 

De Letselschade Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid
De definitie wijzigt niet.

 

Bron: De Letselschade Raad

Rubrieken

Opvoerdatum

2 feb 2015

Laatst gewijzigd

2 feb 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.