Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 jun 2014 Nieuws

Daling aantal WW-uitkeringen aan jongeren

In de eerste vier maanden van 2014 is het aantal jongeren met een WW-uitkering met 7.000 gedaald tot 31.000. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV bekend hebben gemaakt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Uit de cijfers blijkt ook dat mbo-gediplomeerden vaker een vervolgstudie kiezen in plaats van zich aan te bieden op de arbeidsmarkt.

Het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar daalde in de eerste vier maanden van dit jaar met bijna 7.000 (-17%) tot 31.000, zo blijkt uit cijfers van UWV. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen weer terug op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar geleden. Het aantal uitkeringen aan jongeren daalde in alle regio’s. In de regio’s Drenthe en Friesland was de afname van het aantal lopende WW-uitkeringen met meer dan 30 procent relatief het grootst.

Ook het aantal nieuwe uitkeringen aan jongeren daalde in de eerste vier maanden van dit jaar. UWV verstrekte 40.000 nieuwe uitkeringen, bijna 1.500 minder dan vorig jaar. De afname was het sterkst vanuit de bouwnijverheid en de uitzendbedrijven, de sector die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de nieuwe WW-uitkeringen. In de gezondheidszorg, welzijn en cultuur was juist sprake van een toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen.

Plaatsing op leerbanen blijft dalen, aantal stageplaatsingen groeit
Uit cijfers van SBB blijkt dat er een verschuiving plaatsvindt van het aantal plaatsingen op leerbanen ten gunste van het aantal stageplaatsingen. De plaatsing van studenten op leerbanen daalde de afgelopen vier maanden opnieuw ten opzichte van het jaar ervoor, met 2.000 tot 10.500 (-16%). Het aantal stageplaatsingen steeg daarentegen met 10.000 tot 137.000, een groei van zeven procent. De regio's Groningen, Flevoland en Twente noteerden relatief de grootste stijging van het totaal aantal plaatsingen. In West- en Midden-Brabant en Zeeland daalde het aantal plaatsingen.

SBB constateert verder dat Mbo-gediplomeerden in vergelijking met een jaar eerder minder vaak de arbeidsmarkt kozen. Van de gediplomeerden koos 26,5 procent opnieuw voor een opleiding in het mbo, bijna één procent meer dan een jaar eerder. 14,3 procent van de gediplomeerden koos in het schooljaar 2013-1014 voor een vervolgopleiding in het hbo: eveneens ruim één procent meer dan een jaar eerder. Daarmee kwamen in Nederland 1.700 gediplomeerden minder beschikbaar op de arbeidsmarkt dan de 108.200 van vorig jaar.

 

Bron: UWV

Lees ook…

Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid

Voortaan komen niet alleen werkloze 55-plussers, maar ook werkzoekenden vanaf 50 jaar in aanmerking voor bijvoorbeeld een sollicitatietraining of geld voor scholing. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 34 miljoen euro extra vrij om de kansen op werk voor ouderen te vergroten.

Wajong uitkeringen omlaag en beperking nieuwe aanvragen voor Wajong uitkering

In de Invoeringswet Participatiewet wordt geregeld dat de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) met ingang van 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk is voor jonggehandicapten die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Hiermee wordt de groei van het aantal uitkeringen op grond van de Wajong tegengegaan.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 jun 2014

Laatst gewijzigd

30 jun 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.