Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 jan 2014 Nieuws

AFM legt boete op aan Ferratum voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 november 2013 een bestuurlijke boete van €300.000 opgelegd aan Ferratum Netherlands B.V. De boete is opgelegd, omdat Ferratum van 25 mei 2011 tot en met 11 december 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Consumenten konden via de websites www.ferratum.nl en www.saldodipje.nl van Ferratum snel geld lenen tegen hoge kosten. Ferratum adverteerde dat er geen kosten voor het krediet in rekening werden gebracht. In werkelijkheid moesten consumenten wel degelijk hoge kosten betalen.

Garantie en aanmaningskosten
Om voor krediet in aanmerking te komen, stelde Ferratum namelijk een garantstelling verplicht. Alleen als de consument koos voor een betaalde garantstelling van Global Guarantee, een aan Ferratum gelieerde partij, kon hij snel en gemakkelijk over krediet beschikken. De kosten bedroegen bij een krediet van €100 voor 15 dagen €19 en omgerekend is dat € 462,33 op jaarbasis (relatief gezien € 462,33%). Verder werden er hoge aanmaningskosten in rekening gebracht, wanneer iemand zijn krediet niet tijdig terugbetaalde.

Sinds 25 mei 2011 is het verboden om flitskredieten aan te bieden zonder vergunning van de AFM. De AFM is van mening dat Ferratum niet is uitgezonderd van deze vergunningplicht.

Ernstige overtreding
Het gaat om een ernstige overtreding. Met het aanbieden van de kortlopende kredieten heeft Ferratum forse bedragen verdiend. Ferratum heeft doelbewust geprobeerd om de wet- en regelgeving ter bescherming van de consument te omzeilen, waardoor ze de consument hoge kosten in rekening kon blijven brengen.

Daar komt nog bij dat Ferratum heeft geprofiteerd van een groep kwetsbare consumenten die niet op reguliere wijze, bijvoorbeeld door roodstand op de betaalrekening of door gebruik te maken van een credit card, aan een gunstigere lening kon komen. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.

Vergunning
Aanbieders van flitskredieten hebben een vergunning nodig als ze meer dan onbetekenende kosten in rekening brengen. In dat geval mogen ze geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke rentepercentage van 15 procent.

Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Hoogte van de boete
Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM aanleiding het basisbedrag met 25% te verhogen op grond van de ernst van de overtreding en met 25% te verhogen op grond van verwijtbaarheid.

Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. De draagkracht van Ferratum is in deze zaak reden om de boete vast te stellen op €300.000.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

 

Bron: AFM

Lees ook…

AFM legt megaboete op voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 juli 2013 een bestuurlijke boete van € 2 miljoen opgelegd aan Technicolor Dreamcoat B.V., voorheen genaamd Friendly Finance B.V. De boete is opgelegd, omdat Friendly Finance van 10 juni 2011 tot en met 2 mei 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 jan 2014

Laatst gewijzigd

28 jan 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.