Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 jul 2013 Nieuws

Banken moeten klanten wijzer maken.

Banken en verzekeraars moeten meer investeren in de financiële kennis van hun klanten. Op die manier kunnen misstanden in de financiële sector beter worden voorkomen en kunnen banken het vertrouwen van consumenten herwinnen, aldus waarnemend voorzitter Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

''Er is meer geld nodig om informatie over financiële producten beter toegankelijk te maken'', vindt Kockelkoren. ''Ik denk dat we daarbij meer van de financiële sector zelf mogen vragen. Zij hebben er ook voordeel bij als een klant beter beslagen ten ijs komt. Klanten kunnen dan zelf inschatten wat de louche partijen zijn en wie ze kunnen vertrouwen. Daarbij kost het ook minder tijd om bijvoorbeeld een hypotheek te verkopen aan iemand die weet waar het over gaat.''

Betere voorlichting speelt volgens Kockelkoren een essentiële rol bij de aanpak van misstanden in de financiële sector, waarbij een ''relatief kleine'' groep dienstverleners nog altijd tracht misbruik te maken van de onwetendheid van klanten.

De AFM ziet dit bijvoorbeeld bij sommige hypotheekadviseurs, die het nieuwe provisieverbod aangrijpen om bestaande klanten opnieuw te laten betalen voor hun diensten.

Wijzer in Geldzaken

Een voorlichtingsinstantie als Wijzer in Geldzaken moet volgens de AFM-bestuurder meer geld krijgen om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden kan het voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen geen probleem zijn om daaraan bij te dragen, vindt hij. ''Het budget van Wijzer in Geldzaken is nu een paar miljoen euro. Stel dat we dat zouden verdubbelen, dan heeft dat nog nauwelijks effect op de winst- en verliesrekening van de banken. Het zou mooi zijn als men op dit vlak de eigen conclusies trekt.''

Vertrouwen

Betere voorlichting kan de financiële sector namelijk ook helpen bij het opvijzelen van hun imago en het terugwinnen van het vertrouwen van de klant, verwacht Kockelkoren. Op dat vlak zijn volgens de AFM de afgelopen jaren zeker vorderingen gemaakt, bijvoorbeeld door betere hypotheekadviezen en de versimpeling van spaarproducten. Maar de financiële instellingen hebben nog altijd een lange weg te gaan.

Voorkomen

 

Zo kunnen banken volgens de AFM een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van problemen, zeker nu steeds meer mensen met betalingsproblemen te maken krijgen. ''We zeggen al jaren dat banken niet moeten wachten tot er achterstanden ontstaan, maar dat ze actief met hun klant aan de slag moeten om problemen op te lossen. We zien dat ze dit zeker op het gebied van hypotheken wel doen, maar we blijven hier scherp op letten.''

Rood staan

Voorlichting en het voorkomen van problemen komen ook samen bij bijvoorbeeld het rood staan op betaalrekeningen. Uit onderzoek van AFM is gebleken dat veel mensen niet weten dat het heel duur is om structureel rood te staan. ''Banken moeten zich op dit vlak afvragen of ze de klant goed genoeg voorlichten'', aldus Kockelkoren. ''Dit is een uitgelezen kans om de klant beter te bedienen.''

Lees ook…

Banken hechten groot belang aan goede invulling zorgplicht

Volgens Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben financiële instellingen een bijzondere verantwoordelijkheid naar hun klanten omdat consumenten in de regel over minder kennis en informatie beschikken dan de bank. Banken zijn zich zeer bewust van deze ‘kennisscheefheid’. Zij hechten daarom groot belang aan een goede invulling van de bijzondere zorgplicht zoals die is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht én is vastgelegd in jurisprudentie en uitspraken van klachteninstanties.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 jul 2013

Laatst gewijzigd

25 jul 2013

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.