Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 nov 2017 Nieuws

Permanent deskundigheid borgen in uw organisatie? Dat doet u met het Fintool PA-abonnement!

Gratis vanaf het eXpert abonnement!
U wilt kunnen adviseren zonder de voortdurende zorg of u en uw medewerkers wel aan alle gestelde deskundigheidseisen voldoen? Fintool biedt de oplossing die u zoekt!
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vanaf 2014 heeft u te maken met nieuwe vakbekwaamheidseisen voor financiële dienstverleners. Uw onderneming moet ervoor zorgen dat klantmedewerkers permanent actueel vakbekwaam zijn. Dit betekent dat klantmedewerkers op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied. Fintool heeft hiervoor een unieke aanpak ontwikkeld. Gebaseerd op de visie dat u in uw adviespraktijk dagelijks optimaal wilt kunnen werken. Fintool kiest daarom voor een praktijkgerichte aanpak die daadwerkelijk recht doet aan de gedachte achter de nieuwe regels: uw advies aan uw klanten moet permanent gebaseerd zijn op actuele kennis en inzichten.

Fintool ondersteunt u bij 4 klantgerichte doelen:

 1. U bent voortdurend op de hoogte van de actualiteit en u kunt deze toepassen voor uw klanten.
 2. U heeft een betrouwbare, actuele bron voor verdiepingsinformatie over relevante onderwerpen. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van diverse rekenmodellen.  
 3. U heeft een externe kennispartner waarmee u kunt sparren als u een dossier heeft waarover u vragen heeft.
 4. U kunt aantonen dat u uw medewerkers actief faciliteert bij Permanent actueel werken.


Wat zijn klantmedewerkers?

Dit zijn medewerkers binnen een financiële onderneming die inhoudelijk contact met klanten hebben. Daartoe behoren in ieder geval de medewerkers die klanten adviseren over een financieel product, zoals levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen en hypothecaire kredieten. Maar ook medewerkers die een klant informeren over bijvoorbeeld de samenstelling of de werking van een financieel product zijn klantmedewerkers. Het is hierbij niet vereist dat zij ook daadwerkelijk adviseren. De telefoniste die klanten uitsluitend telefonisch doorverwijst naar een bepaalde afdeling valt hier niet onder.

Uitgangspunten bij invullen open norm

De verplichting om permanent actueel vakbekwaam te zijn, is een open norm. Uw onderneming mag zelf bepalen hoe die norm wordt ingevuld. Veel financiële dienstverleners vragen de AFM om richting te geven bij deze open norm en daarom biedt de AFM u hiervoor een aantal handvatten. Uw beleid moet erop gericht zijn dat:

 1. De klantmedewerker permanent op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen.
  De klantmedewerker neemt de informatie over actuele ontwikkelingen die relevant is voor zijn of haar functie en vakgebied tot zich. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging in wet- en regelgeving die tot een andere fiscale behandeling van hypotheken leidt of het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering.
 2. De klantmedewerker actuele ontwikkelingen kan toepassen.
  De klantmedewerker begrijpt welke impact actuele ontwikkelingen hebben op zijn of haar werk en kan het toepassen. Hij of zij begrijpt bijvoorbeeld of (een advies over) een bestaand product door gewijzigde wet- en regelgeving aangepast moet worden en hij of zij kan dat ook uitvoeren.

Deze twee uitgangspunten stellen uw klantmedewerkers in staat om de klant goed te bedienen. De invulling van de open norm permanent actueel vakbekwaam moet daarom minimaal aan deze uitgangspunten voldoen. De AFM vindt het niet strikt noodzakelijk dat financiële dienstverleners tussentijds de actuele kennis van individuele klantmedewerkers toetsen, maar de AFM vindt het positief als financiële dienstverleners dit wel doen. Dit tussentijds toetsen biedt daarnaast voordelen in de aansturing van klantmedewerkers en het aantoonbaar maken van de kennis die zij hebben opgedaan. Daarnaast kan het helpen om adviserende klantmedewerkers goed voor te bereiden op de driejaarlijkse PE-examens.

U kunt er uiteraard voor kiezen om vast te leggen welke informatie verschillende klantmedewerkers tot zich hebben genomen en of ze dit kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Dit draagt naar de mening van de AFM bij aan het aantonen dat uw individuele klantmedewerkers permanent actueel vakbekwaam zijn.

Praktische invulling

Zoals hierboven is aangegeven is de verplichting om permanent actueel vakbekwaam te zijn een open norm. U kunt dit naar eigen inzicht invullen en daardoor laten aansluiten bij de werkwijze van uw onderneming. Vanzelfsprekend zal een eenmanszaak hier een andere invulling aan geven dan een grote bank. Maar het principe is voor iedereen gelijk. U kunt bijvoorbeeld informatie delen via intranet, opleidingsdagen organiseren, er aandacht aan besteden tijdens een wekelijks teamoverleg of u besteedt het uit door een speciaal abonnement aan te schaffen. Hierbij is de kwaliteit van kennisdeling en de mate waarin klantmedewerkers het kunnen toepassen belangrijker dan de vorm.

Leg uw beleid vast in uw bedrijfsprocessen

De AFM verwacht dat financiële dienstverleners vastleggen hoe zij invulling geven aan permanente actuele vakbekwame dienstverlening. Dit kunt u doen in uw bedrijfsprocessen (AO/IC). Het is niet noodzakelijk om dit voor iedere medewerker individueel te bepalen en vast te leggen, wel moet dit op functieniveau helder en vastgelegd zijn.

U kunt er uiteraard voor kiezen om vast te leggen welke informatie verschillende klantmedewerkers tot zich hebben genomen en of ze dit kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Abonnees van Fintool kunnen tegen zeer lage kosten aanvullende diensten afnemen die deze taak voor u uit handen neemt.


Wat is Real Time Kennisborging?
Het ministerie van Financiën verwoordt deze nieuwe richtlijn als volgt: Financiële dienstverleners dienen ervoor te zorgen dat hun bedrijfsvoeringsmodel actuele ontwikkelingen te allen tijde real-time borgt zodat deze op een adequate manier door de medewerkers worden opgepakt en toegepast.

Parmanent actueel vakbekwaam: is dat niet gewoon weer een forse kostenpost erbij?
Een legitieme vraag. De strengere eisen op waaraan u moet voldoen op het gebied van deskundigheid vragen niet alleen steeds meer tijd, maar ook budget. Fintool is een bijzonder voordelige manier om aan de nieuwe eisen te voldoen. Het gaat uit van een bewezen formule, die iedere dag z’n waarde al bewijst in de praktijk. En dat al lang deed voordat dit in de wet kwam te staan. We bogen inmiddels op ruim 14 jaar ervaring in het borgen van de kennis van onze Fintool-abonnees! 

Fintool biedt financiële professionals elke dag:

 1. Tijdwinst door de uitgebreide en zeer toegankelijke database met vragen en antwoorden die in de loop der jaren zijn gesteld;
 2. Een dagelijkse nieuwsbrief met actualiteiten en de duiding daarvan. Alle relevante onderwerpen, gecategoriseerd binnen uw adviesgebieden;
 3. Onbeperkt toegang tot de uitgebreide Kennisbank met waardevolle documentatie, rekenmodellen, duiding van wetgeving etc.

Extra diensten:

 1. Kwalitatieve ondersteuning door een deskundige helpdesk die razendsnel reageert op inhoudelijke vragen;
 2. pa.fintool.nl (gratis vanaf eXpert-abonnement)

U rekent voor deze extra diensten af met vooraf ingekochte credits. Hiermee wordt afgerekend op basis van het werkelijke gebruik.

 

Abonneren

 

Meer weten over wat Fintool voor u kan betekenen? Bel of mail ons. Fintool, zeker weten!

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 feb 2013

Laatst gewijzigd

8 nov 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.