Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 jul 2009 Nieuws

FIDIN en OvFD oneens met visie AFM op passende provisie

FIDIN en de OvFD vinden de voorlopige AFM-visie op passende beloning (de ‘leidraad inducements’) uiterst complex en onwerkbaar. FIDIN en OvFD stellen dit naar aanleiding van het afrondende gesprek van marktpartijen met de AFM over de passende provisies.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!


Met de ‘leidraad inducements’ geeft de AFM guidance en verlaat daarmee het stelsel van open normen. De AFM legt daarmee ‘verplichtingen’ op aan het intermediair met betrekking tot procedures rond ‘passende provisie’ die FIDIN / OvFD veel te ver gaan.

De wetgever heeft ervoor gekozen om het inducementartikel van Mifid ook toe te passen bij complexe producten. Voor zover dat leidt tot uitbanning van excessieve provisies heeft dat de steun van FIDIN / OvFD, maar de partijen kunnen zich niet vinden in de vorm waarin de AFM uitvoering geeft aan de open norm van de inducementregel.

FIDIN: “Wij stellen vast dat de AFM van de financiële dienstverlener verwacht dat hij het beleid inzake provisie vastlegt in procedures en maatregelen. Hiermee gaat AFM in tegen haar eigen uitgangspunt, namelijk het geven van een leidraad of handvatten voor marktpartijen inzake het toepassen van de inducementcriteria, zonder hiermee nadere regels te stellen. De AFM dient te vermijden dat door het geven van aanwijzingen of “guidance” voor financiële dienstverleners administratieve lasten ontstaan. Naar de mening van FIDIN en de OvFD is het de eigen verantwoordelijkheid van een financiële dienstverlener om ervoor zorg te dragen dat de ontvangen provisie aan de inducementcriteria voldoet. Daarvoor hoeft een ondernemer geen procedure vast te leggen, mits hij zich maar realiseert dat verantwoorde provisie krachtens inducement tot zijn verantwoordelijkheid behoort.”

FIDIN / OvFD vinden dat de positie die het dvd en de transparantie van dienstverlening en van beloning inmiddels innemen, onvoldoende tot hun recht komen bij de benadering door de AFM. Deze plaatsen de inducementregel in een nieuw daglicht. Ook willen FIDIN / OvFD niet dat hun leden verantwoording aan de aanbieders zouden moeten afleggen over hun werkzaamheden en de kosten daarvan, zoals de AFM in haar voorlopige visie voorstaat. FIDIN / OvFD kijken in dit verband uit naar het Bgfo II, dat wellicht nog een heel ingrijpend effect zal hebben op de inducementregel.

Bron: Persbericht FIDIN / OvFD, 09-007-2009

Uw mening

 
13 jul 2009
eens reageren? FIDIN is regelmatig in gesprek met de AFM en doet meerdere uitspraken naar buiten toe.
Echter kan men dat alleen vernemen als je lid van bent van de NVA en NBVA.
 
10 jul 2009
Fijn dat FIDIN en OvFD eens reageren op de doorgeslagen AFM. Het wordt steeds gekker.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 jul 2009

Laatst gewijzigd

10 jul 2009

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.