Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 tot 30 van 1432.
29 mrt 2023 Nieuws

Hulpmiddelenreglementen zorgverzekeraars

Minister Helder stuurde de Tweede Kamer het onderzoeksrapport over uniformeringsmogelijkheden hulpmiddelenreglementen zorgverzekeraars toe.
15 mrt 2023 Nieuws

Initiatiefwet afschaffing eigen risico (internetconsultatie)

Het verplicht eigen risico binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorgt ervoor dat de kosten van de zorg voor een groter deel worden gedragen door mensen die veel zorg nodig hebben. Dit maakt dat mensen die met meer gezondheidsproblemen kampen ook nog eens financieel een zwaardere last dragen dan mensen die het geluk hebben gezond te zijn.
10 mrt 2023 Nieuws

Ziekteverzuim in vierde kwartaal 2022 opnieuw hoger

Het ziekteverzuim van werknemers lag in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanaf 2016 is dat elk jaar zo geweest. Eind vorig jaar was het ziekteverzuim 5,6 procent.
30 jan 2023 Nieuws

Kamervragen over Regeling wanbetalers

Minister Kuipers gaf antwoord op Kamervragen en opmerkingen over de Regeling wanbetalers.
20 jan 2023 Nieuws

Bandbreedte-regeling polissen

Dit rapport onderzoekt de mogelijkheden van een regeling om de resultaatsverschillen van overstappers in de risicoverevening te verkleinen.
20 jan 2023 Nieuws

Aanpassing eigen risico per behandeling in medisch-specialistische zorg (vanaf 2025)

Ongeveer één miljoen zorgverzekerden gaan vanaf 2025 per jaar gemiddeld €100 minder eigen risico betalen. Daarnaast gaat niemand méér eigen risico betalen dan nu het geval is. Dat komt door een aanpassing die minister Ernst Kuipers wil maken aan de vormgeving van het verplicht eigen risico.
28 dec 2022 Nieuws

Nieuwe premie regelingen wanbetalers en onverzekerden 2023

Vanaf 1 januari 2023 is de premie voor wanbetalers € 165,70 per maand (€ 152,20 in 2022). Betaalt u 6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering? Dan mag uw zorgverzekeraar u aanmelden bij het CAK. U betaalt dan uw zorgpremie aan CAK, in plaats van aan uw zorgverzekeraar. Deze premie is hoger dan de normale premie.
14 dec 2022 Nieuws

Kamervragen verhoogd eigen risico

Minister Kuipers gaf antwoord op Kamervragen over het bericht dat steeds meer mensen kiezen voor een hoog risico bij hun zorgverzekering.
9 dec 2022 Nieuws

Besluit inhouding zorgpremie door werkgever

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is het uitgangspunt dat een werknemer vrij over het wettelijk minimumloon moet kunnen beschikken om te voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften. In uitzonderlijke gevallen kan de werkgever onder strikte voorwaarden een inhouding verrichten op het minimumloon.
29 nov 2023 Nieuws

VWS- Verzekerdenmonitor 2022

Deze monitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet tot eind 2021.
Getoond 21 tot 30 van 1432. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.