Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
71 tot 80 van 2316.
25 apr 2017 Nieuws

Handboek Ondernemen 2017

De Belastingdienst heeft een nieuw handboek beschikbaar gesteld. U kunt het 'Handboek Ondernemen 2017' downloaden. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet.
24 apr 2017 Nieuws

Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto

De Hoge Raad heeft vier uitspraken gedaan over btw die moet worden betaald over het privégebruik van auto’s van de zaak. In deze uitspraken oordeelt de Hoge Raad over problemen die samenhangen met de (ingrijpende) wijziging van de heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak per 1 juli 2011.
21 apr 2017 Nieuws

Rechtspraak: Afbouw algemene heffingskorting voor partner zonder inkomen

Een eenverdienersgezin (zonder kinderen) dat bij de belastingrechter een volledige heffingskorting voor beide partners eiste, is daarin niet geslaagd. Het Limburgse echtpaar kwam in het geweer tegen de gevolgen van een fiscale wetswijziging die is ingegaan in 2009. Hierdoor wordt bij de inkomstenbelasting de algemene heffingskorting voor de partner zonder inkomen geleidelijk afgebouwd naar 0 euro.
11 apr 2017 Nieuws

Besluit tussen Nederland en Spanje over wederzijdse bijstand in belastingzaken

Dit besluit bevat een bekendmaking van het in maart 2017 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje gesloten Memorandum van Overeenstemming inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken.
10 apr 2017 Nieuws

Onderzoek marginale druk

Naar aanleiding van de toezeggingen in de Eerste en Tweede Kamer heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar het deel van de werkenden dat in 2017 te maken heeft met een hoge marginale druk. De achtergrond van situaties met een hoge marginale druk is een stapeling van inkomensafhankelijke belastingkortingen en toeslagen die afbouwen in dit inkomenstraject.
6 apr 2017 Nieuws

Verdragenoverzicht per 1 april 2017

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk.
26 apr 2017 Nieuws

Bezwaren omzetbelasting privégebruik auto massaal afgehandeld

De bezwaren over de heffing van omzetbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak zijn aangewezen als massaal bezwaar. Dit betekent dat de bezwaarschriften niet individueel worden behandeld, maar dat de Belastingdienst op deze bezwaarschriften beslist door middel van één collectieve uitspraak. De procedure massaal bezwaar is zowel voor de Belastingdienst als de indieners van de bezwaarschriften efficiënt en bespaart veel tijd.
30 mrt 2017 Nieuws

Kamervragen mogelijke privacyrisico’s in de online belastingaangifte

Staatssecretaris E. Wiebes heeft antwoord gegeven op Kamervragen over mogelijke privacyrisico’s in de online belastingaangifte.
5 apr 2017 Nieuws

Meeste vragen aangifte inkomstenbelasting 2016 over aftrekposten en woning

Het grootste deel van de vragen die de Belastingdienst gedurende de eerste weken van de aangifte inkomstenbelasting 2016 heeft ontvangen gaat over eigen woning en aftrekposten. Mensen hebben met name vragen over welke zorgkosten en studiekosten kunnen worden afgetrokken. Daarnaast ontvangt de Belastingdienst via de Belastingtelefoon en de online kanalen veel vragen over hypotheek en aftrekbare kosten bij de koop van een eigen woning.
5 apr 2017 Nieuws

Belastingtelefoon blijft werken aan verbetering dienstverlening

Tussen de twaalf en dertien miljoen mensen bellen elk jaar de Belastingtelefoon. Negentig procent van hun vragen wordt juist beantwoord. De Consumentenbond concludeert in een eigen onderzoek dat de Belastingtelefoon specifiek fiscale vragen minder goed beantwoordt. Deze organisatie geeft de dienstverlening van de Belastingtelefoon daarom een onvoldoende. De Belastingdienst heeft aanvullende maatregelen genomen om de dienstverlening verder te verbeteren.
Getoond 71 tot 80 van 2316. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.