Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 jan 2017 Nieuws

Vermogensrendementsheffing over spaargeld niet strijdig met eigendomsrecht

De belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een proefproces de vermogensrendementsheffing over spaartegoeden in box 3 in stand gehouden voor de jaren 2013 en 2014. Bij de heffing wordt uitgegaan van een zogenaamd forfaitair rendement van 4%. Dit is een fictief percentage aan rendement waarover belasting betaald moet worden. Voor dit proefproces waren door de Belastingdienst onder meer twee zaken geselecteerd waarin belastingplichtigen stelden dat in de jaren 2013 en 2014 het forfaitaire rendement van 4% teveel afwijkt van het rendement dat daadwerkelijk behaald kan worden.
29 dec 2016 Nieuws

Geen leeftijdsdiscriminiatie bij meetellen Box 3 vermogen van kind(eren) bij ouder(s)

Een belastingplichtige stelde dat de Wet IB 2001 een ongeoorloofd onderscheid maakt tussen een meerderjarig kind dat zelfstandig aangifteplichtig is en een minderjarig kind dat niet zelfstandig aangifteplichtig is. Volgens belanghebbende houdt dat onderscheid in dat een meerderjarig kind bij het aangeven van het box 3-vermogen recht heeft op het heffingsvrije vermogen en de algemene heffingskorting en een minderjarig kind waarvan het box 3 vermogen wordt toegerekend aan de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent, geen zelfstandig recht heeft op dat heffingsvrije vermogen en die algemene heffingskorting.
5 dec 2016 Nieuws

Memorie van antwoord bij het pakket Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer de memories van antwoord betreffende het pakket Belastingplan 2017 en de Wet uitwisseling inlichtingen over rulings toegezonden.
9 nov 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluit Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

In dit besluit staat het beleid over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit besluit is een actualisering van het besluit van 3 september 2013, nr. BLKB2013/662M met betrekking tot de waardering van achtergestelde deposito’s en vorderingen op DSB Bank NV op peildata 1 januari 2014, 2015 en 2016.
14 okt 2016 Nieuws

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting

Het rapport ‘Landelijke Monitor Studentenhuisvesting’ gaat over studenten en hun huisvesting. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor de betaalbaarheid, woonwensen en de internationale studenten.
6 okt 2016 Nieuws

Fiscale meevaller vermogens boven €100.000 in box 3

Update rekenmodel
Belastingplichtigen met een vermogen van meer dan €100.000 hebben in 2017 een fiscale meevaller. In Belastingplan 2016 werd eerst uitgegaan van een hoger beleggingsrendement voor belast box 3 vermogen.
5 okt 2016 Nieuws

Zo werkt de Starterslening

De Starterslening is een steuntje in de rug voor starters op de koopwoningmarkt. Gemeenten en woningcorporaties maken daarmee een eerste koopwoning mogelijk. Hoe zit deze aanvullende lening in elkaar? En waar vraag je de Starterslening aan? SVn heeft het op een rij gezet.
22 sep 2016 Nieuws

Voortgangsrapportage heffing box 3

Het kabinet houdt vast aan het streven naar een heffing op basis van het werkelijke rendement in box 3. In een voortgangsrapportage wordt uitgebreid ingegaan op heffing in box 3 die beter aansluit bij het werkelijke rendement.
7 sep 2016 Nieuws

MCD en box 3 panden

Minister Dijsselbloem heeft aan de NVB een brief gezonden naar aanleiding van opmerkingen / vragen over particuliere beleggingspanden (box 3) binnen de hypothekenrichtlijn. De NVB stelt dat de regels die gelden voor eigen woning financieringen niet goed zijn toe te passen op kredieten voor beleggers en dat het onderscheid tussen consumenten en professionele beleggers niet goed te maken is. Dit onderscheid tussen consumenten en professionele beleggers zou in de praktijk lastig zijn omdat beleggers om fiscale redenen er vaak voor kiezen om een (niet-eigen) woning in box 3 in aanmerking te nemen.
7 sep 2016 Nieuws

Informatieachterstand Belastingdienst bij achterhalen buitenlands vermogen

De Coördinatiegroep Constructiebestrijding (‘CCB’) van de Belastingdienst heeft in een position paper beschreven hoe Afgezonderd Particulier Vermogen (‘APV’)-structuren worden bestreden en tegen welke obstakels de CCB aanloopt in dit traject.
Getoond 41 tot 50 van 120. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.