Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
9 nov 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluit Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

In dit besluit staat het beleid over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit besluit is een actualisering van het besluit van 3 september 2013, nr. BLKB2013/662M met betrekking tot de waardering van achtergestelde deposito’s en vorderingen op DSB Bank NV op peildata 1 januari 2014, 2015 en 2016.
14 okt 2016 Nieuws

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting

Het rapport ‘Landelijke Monitor Studentenhuisvesting’ gaat over studenten en hun huisvesting. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor de betaalbaarheid, woonwensen en de internationale studenten.
6 okt 2016 Nieuws

Fiscale meevaller vermogens boven €100.000 in box 3

Update rekenmodel
Belastingplichtigen met een vermogen van meer dan €100.000 hebben in 2017 een fiscale meevaller. In Belastingplan 2016 werd eerst uitgegaan van een hoger beleggingsrendement voor belast box 3 vermogen.
5 okt 2016 Nieuws

Zo werkt de Starterslening

De Starterslening is een steuntje in de rug voor starters op de koopwoningmarkt. Gemeenten en woningcorporaties maken daarmee een eerste koopwoning mogelijk. Hoe zit deze aanvullende lening in elkaar? En waar vraag je de Starterslening aan? SVn heeft het op een rij gezet.
22 sep 2016 Nieuws

Voortgangsrapportage heffing box 3

Het kabinet houdt vast aan het streven naar een heffing op basis van het werkelijke rendement in box 3. In een voortgangsrapportage wordt uitgebreid ingegaan op heffing in box 3 die beter aansluit bij het werkelijke rendement.
7 sep 2016 Nieuws

MCD en box 3 panden

Minister Dijsselbloem heeft aan de NVB een brief gezonden naar aanleiding van opmerkingen / vragen over particuliere beleggingspanden (box 3) binnen de hypothekenrichtlijn. De NVB stelt dat de regels die gelden voor eigen woning financieringen niet goed zijn toe te passen op kredieten voor beleggers en dat het onderscheid tussen consumenten en professionele beleggers niet goed te maken is. Dit onderscheid tussen consumenten en professionele beleggers zou in de praktijk lastig zijn omdat beleggers om fiscale redenen er vaak voor kiezen om een (niet-eigen) woning in box 3 in aanmerking te nemen.
7 sep 2016 Nieuws

Informatieachterstand Belastingdienst bij achterhalen buitenlands vermogen

De Coördinatiegroep Constructiebestrijding (‘CCB’) van de Belastingdienst heeft in een position paper beschreven hoe Afgezonderd Particulier Vermogen (‘APV’)-structuren worden bestreden en tegen welke obstakels de CCB aanloopt in dit traject.
20 jun 2016 Nieuws

Gerechtelijke procedures box 3 bezwaren bekend gemaakt

In een publicatie zijn de rolnummers bekend gemaakt van de gerechtelijke procedures over de bezwaarschriften die zijn geselecteerd in het kader van het massaal bezwaar als bedoeld in artikel 25a van de AWR tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3.
14 jun 2016 Nieuws

Toelichting fiscale vragen

Staatssecretaris E. Wiebes heeft een toelichting gegeven op een aantal vragen naar aanleiding van vragen van leden van de Kamercommissie voor Financiën. Zo wordt ingegaan op "Pleegkinderen als toeslagpartner", "Inkomensverklaringen buitenlandse belastingplichtigen", "Gevolgen PGB-tegoeden voor box 3-inkomen en toeslagen", "Informeren over recht op belastingteruggaaf" en "DigiD in het buitenland".
10 jun 2016 Nieuws

Wetgever moet alert blijven op hoogte box 3 heffing

De Hoge Raad ziet geen reden om de belasting op vermogen - de heffing in box 3 - voor het jaar 2011 ongeldig te verklaren. De wetgever mocht destijds uitgaan van een geschat rendement op vermogen van 4%, aldus de Hoge Raad.
Getoond 41 tot 50 van 117. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.