Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
31 okt 2018 Nieuws

Risicoverzekering 'appels' en 'peren'?

In een recente uitspraak van Kifid werd een adviseur op zijn zorgplicht gewezen omdat deze op de dalende tarieven van overlijdensrisicoverzekeringen had dienen te wijzen. In een andere uitspraak is het argument van Kifid dat de consument '...bij het aangaan van de verzekering precies wist welke premie hij zou gaan betalen.'
12 sep 2018 Nieuws

Rentewijziging? Zorg voor controles!

Consument stelt dat een hypotheekadviseur heeft verzuimd bij de bank te rappelleren of bij Consument na te vragen wat de stand van zaken was ten aanzien van het verzoek tot rentewijziging.
4 jul 2017 Nieuws

Mag intermediair adres consument doorgeven aan voormalige geldverstrekker?

Een intermediair heeft de adresgegevens gedeeld met de eertijdse geldverstrekker die vervolgens ten behoeve van aflossing van een openstaande restschuld beslag legt op aan Consument toekomende uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
6 jun 2017 Nieuws

Regeling bekostiging financieel toezicht 2017

Jaarlijks worden voor het desbetreffende kalenderjaar de bandbreedtes en tarieven vastgesteld voor de vergoeding van toezichtkosten door de financiële sector. Deze regeling stelt de bandbreedtes en tarieven voor het kalenderjaar 2017 vast. De regeling komt in grote lijnen overeen met de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016.
17 okt 2016 Nieuws

KNB en HDN werken samen in vastgoedketen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en Hypotheken Data Netwerk (HDN) gaan samen onderzoeken hoe de vastgoedketen verder kan worden geïntegreerd. Hiervoor is vrijdag een intentieverklaring gesloten. KNB en HDN gaan uitwerken hoe hun eigen platforms aan elkaar gekoppeld kunnen worden, zodat intermediairs en notarissen onderling berichten kunnen uitwisselen. Dit meldt KNB.
9 feb 2016 Nieuws

AFM: Zelfstandig adviseur blijft belangrijkste kanaal voor hypotheekadvies

Zes van de tien consumenten die eind 2015 een hypotheek sloten, doen dit via een adviseur. Een derde sluit de hypotheek rechtstreeks via de bank. De marktaandelen van adviseurs en het directe kanaal zijn vergelijkbaar met 2013, toen het provisieverbod voor onder meer hypotheekadvies werd ingevoerd. Dat blijkt uit het recente consumentenonderzoek voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
22 jan 2016 Nieuws

Verzekeringsbranche helpt klant bij faillissement intermediair

Het Verbond, Adfiz en OvFD hebben enige tijd terug afspraken gemaakt over het proces rondom de afwikkeling van faillissementen van intermediairs. Zo wordt er een interim adviseur aangesteld, zodat de dienstverlening aan de klant wordt gewaarborgd. Sinds 1 januari 2016 zijn de afspraken van kracht en kunnen interim adviseurs zich officieel aanmelden.
24 dec 2015 Nieuws

Meer hypotheekopname dan aflossingen

Het CBS meldt dat in het derde kwartaal van 2015 er voor 2,8 miljard euro meer aan woninghypotheken werd afgesloten dan er werd afgelost. Het is het tweede kwartaal op rij waarin de afsluitingen van nieuwe hypotheken de aflossingen overtroffen. Daarvoor was er lange tijd sprake van netto-aflossingen. Dat dit niet langer het geval is, houdt waarschijnlijk zowel verband met de per 1 januari 2015 beëindigde verruimde schenkingsvrijstelling als met de aantrekkende woningmarkt. De verruimde schenkingsregeling vormde enerzijds een stimulans voor aflossingen, en drukte anderzijds de hoogte van nieuw afgesloten hypotheken.
15 mei 2015 Nieuws

Belang van klanten beter gewaarborgd bij faillissement van zijn adviseur

Adfiz, de OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben eerder overeenstemming bereikt over het Protocol afwikkeling faillissement intermediair. De brancheorganisaties willen met het protocol maatregelen treffen om bij het faillissement van een intermediair de positie van de betrokken klanten beter te waarborgen. Dit wordt bereikt door het proces rondom de afwikkeling van faillissementen van intermediairs op het klantbelang in te richten en heldere afspraken te maken over de uitvoering door leden van de brancheorganisaties.
5 dec 2014 Nieuws

ING Jaarbericht: Einde aan omzetkrimp tussenpersonen

Schaalvergroting om investeringen te dragen
In 2014 komt naar verwachting een einde aan de omzetkrimp in de branche van assurantietussenpersonen. De herstellende huizenmarkt en de aantrekkende bedrijvigheid zijn hiervoor de belangrijkste factoren. Het aantal assurantietussenpersonen blijft dalen. Tussen 2008 en 2014 nam het aantal kantoren af met 16%, met name ZZP’ers. In 2015 is sprake van stagnatie. Hoewel het er op lijkt dat het aantal woningmarkttransacties verder zal toenemen, is dat naar verwachting onvoldoende om marktaandeelverlies te compenseren.
Getoond 1 tot 10 van 230. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.