Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
14 okt 2014 Nieuws

FIOD doet onderzoek naar witwassen en belastingfraude (saldinisten)

Er zijn jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer storten. Zij worden ook wel ‘saldinisten’ genoemd.
23 mei 2013 Nieuws

Voor wie geldt de WWFT?

Leidraad van het ministerie van Financiën voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen voor wat betreft de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Deze leidraad is geen juridisch bindend document, maar beoogt een handreiking te geven aan instellingen om wettelijke verplichtingen in het kader van witwasbestrijding en het tegengaan van terrorismefinanciering in de praktijk te kunnen toepassen en om daartoe interne procedures te ontwikkelen. Dit document verduidelijkt daarom de verschillende verplichtingen uit de WWFT en de Sanctiewet 1977.
27 mrt 2013 Nieuws

Tijdelijke verhuur bij leegstand gebouwen en woningen makkelijker

Eigenaren kunnen naar verwachting nog voor de zomer hun te koop staande woningen makkelijker tijdelijk verhuren doordat de huurprijs wordt vrijgegeven. Ook mogen leegstaande woningen onder voorwaarden meer dan éénmaal tijdelijk worden verhuurd. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel van minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) om de Leegstandwet daarvoor te verruimen.
10 jan 2013 Nieuws

Wijzigingen van de WWFT per 1 januari 2013

FIU-Nederland heeft een informatieblad met betrekking tot de wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) per 1 januari 2013 gepubliceerd. Toegevoegd is o.a.: beroeps- c.q bedrijfsmatige taxateur van onroerende zaken (nieuwe instelling).
26 sep 2012 Nieuws

EU-cyberagentschap wil meldingsplicht banken

Het EU-agentschap voor veiligheid van netwerken en informatie (Enisa) wil een meldingsplicht voor incidenten in het bancaire verkeer, zodat het beleid daar beter op kan worden afgestemd. Nu melden banken problemen niet uit concurrentie-overwegingen.
16 mrt 2004 Kennis

Verplichtingen van de verzekeringnemer (of verzekerde) bij schade

Uit de overeenkomst vloeien verplichtingen voort. Een aantal van die verplichtingen hebben betrekking op het moment dat het risico zich openbaart waartegen de verzekering is gesloten. De eerste verplichting die we in de wet tegenkomen is de meldings- en inlichtingenplicht.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.