Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 jun 2021 Nieuws

Een opslag van 0,8% op hypotheekrente redelijk?

De consumenten beklagen zich erover dat de bank een opslag van 0,8% in rekening brengt omdat hun woning een agrarische bestemming heeft en daarom als afwijkend onderpand beschouwd wordt. Volgens de consumenten is deze opslag onterecht, omdat de bank de opslag niet op basis van haar daadwerkelijke risico heeft bepaald.
1 apr 2021 Nieuws

Kostentransparantie pensioenfondsen

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte kosten. Daarnaast is de toelichting op de kosten soms erg beperkt. Dat maakt het lastig te duiden waarom het ene fonds beduidend hogere kosten maakt dan het andere. Dit blijkt uit analyse door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van 166 jaarverslagen.
5 mrt 2020 Nieuws

Beleggen zonder advies

Een op de zes Nederlanders (16%) belegt. De meeste beleggers zijn zelfbeleggers (59%) en handelen zonder advies. Daarnaast maakt 11% gebruik van de diensten van een beleggingsadviseur en 30% van een vermogensbeheerder. Dit blijkt uit de Consumentenmonitor Beleggen 2019 die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gepubliceerd.
13 mei 2016 Nieuws

AFM: Indexhugging schaadt klantbelang

De AFM heeft in 2015 onderzocht hoeveel in Nederland gevestigde beleggingsfondsen kwalificeren als indexhuggers. Wanneer een fonds te dicht bij de benchmark blijft, dan is de potentie om op lange termijn toegevoegde waarde te bieden te klein om de hogere kosten te verantwoorden. De AFM vindt daarom dat fondsen die kwalificeren als indexhugger het klantbelang onvoldoende centraal stellen.
20 aug 2014 Nieuws

Beleggers ervaren meer inzicht in kosten door provisieverbod

Door het provisieverbod ervaart de helft van de beleggers meer inzicht in de kosten van beleggen en geeft aan een betere vergelijking te kunnen maken tussen de kosten van dienstverleners. Dat blijkt uit marktonderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
9 jan 2014 Nieuws

Pensioensector rapporteert 0,53 procent aan vermogensbeheerkosten

Pensioenfondsen hebben over 2012 4,5 miljard euro aan vermogensbeheerkosten gerapporteerd aan De Nederlandsche Bank (DNB). Dit is 0,53 procent van de beleggingen. Beleggingen in private equity en hedge funds blijken over 2012 het duurst.
25 okt 2013 Nieuws

Publicatie Aanbevelingen Uitvoeringskosten 2013 Pensioenfondsen

De Pensioenfederatie heeft een publicatie ter beschikking gesteld. Deze publicatie is de herziene nadere uitwerking van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten uit 2011. In 2012 is de eerste nadere uitwerking van de Aanbevelingen uit 2011 gepubliceerd. In deze meest recente herziening (2013) zijn bovendien (in blauw) diverse aanvullingen opgenomen.
20 aug 2013 Nieuws

Meer aandacht voor "closed books"

De wijze waarop levensverzekeraars omgaan met hun 'closed books', krijgt een centralere rol in het toezicht, meldt De Nederlandsche Bank. De toekomstige kosten van in het verleden verkochte producten zijn niet altijd gedekt. 'Verzekeraars moeten ons overtuigen dat ze voor deze problematiek een goede oplossing hebben', zegt verantwoordelijk beleidsmedewerker Niek Vogel (DNB).
24 jul 2013 Nieuws

AFM: 'Ook rekening voor advies in beheerfase'

Aanbieders moeten adviezen gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst van een product onder het provisieverbod rechtstreeks in rekening brengen bij de klant. Deze verplichting geldt ongeacht of er daadwerkelijk een overeenkomst tot stand wordt gebracht. De wettelijke regels voor het rechtstreeks in rekening brengen van advieskosten gericht op totstandkoming van een overeenkomst, zijn niet anders wanneer de adviezen worden gegeven tijdens de beheerfase.
28 mrt 2013 Nieuws

Fondsbeleggers vaak onrealistisch over te behalen rendement

Beleggers letten onvoldoende op de kosten van beleggingsfondsen schrijft de AFM, zelfs als ze aangeven dat ze kosten wel belangrijk vinden. Ook zijn ze vaak onrealistisch over het te behalen toekomstige rendement. Dat blijkt uit de Consumentenmonitor eind 2012. Terwijl kosten en rendement belangrijke aspecten zijn bij het opbouwen van vermogen.
Getoond 1 tot 10 van 14. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.