Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
18 sep 2023 Nieuws

Realisatiecijfers en de plannen voor flexwoningen in 2023 en 2024

In de eerste helft van 2023 zijn er 2.100 flexwoningen opgeleverd. Daarvan waren er 1.700 modulair verplaatsbare woningen en 400 woningen vanuit tijdelijke transformatie. Deze cijfers zijn gebaseerd op informatie van Expertisecentrum Flexwonen en de Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting (UVTH).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Stijging realisatie flexwoningen in tweede helft 2023

Uit de cijfers van het Expertisecentrum Flexwonen en de UVTH van juli 2023 wordt duidelijk dat dit jaar in zijn geheel voor circa 12.000 flexwoningen (vergevorderde) plannen zijn. Het totaal aantal flexwoningen is in lijn met de plancapaciteit na het eerste kwartaal van dit jaar. Die plannen waren in het tweede kwartaal nog volop in beweging. Ten opzichte van de eerdere verwachtingen zijn er projecten bijgekomen (circa 6.500 flexwoningen), maar voor ongeveer hetzelfde aantal zijn er projecten doorgeschoven naar 2024 of zijn gestopt. Het risico blijft daarmee bestaan dat projecten vertragen en doorschuiven naar 2024 of alsnog geheel niet doorgaan, mede omdat veel plannen uitgaan van plaatsing in de laatste twee maanden van dit jaar.

Plannen 2024

De plancapaciteit voor 2024 is 16.000 flexwoningen. Er is dus een sterke toename zichtbaar in het aantal plannen. Deze groei stemt positief, maar moet nog daadwerkelijk leiden tot de realisatie van de woningen voor diegenen die het hard nodig hebben. Het blijft daarom een gezamenlijke opgave van overheden, corporaties, andere investeerders en de bouwsector, om de realisatie van deze woningen ook mogelijk te maken. Om de realisatie goed te volgen wordt  relevante en beschikbare data rondom flexwoningen op een later moment ontsloten via www.datawonen.nl.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen bij het bericht 'Rijk kan kant-en-klare flexwoningen niet kwijt'

Minister H. de Jonge gaf antwoord op maar liefst 58 Kamervragen over het bericht ‘Rijk kan kant-en-klare flexwoningen niet kwijt’.

Kamervragen over achterblijven bouw flexwoningen

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het bericht 'Bouw flexhuizen schiet niet op, zegt Planbureau voor de Leefomgeving'.

Flexwoningen als aanvulling op het woningaanbod?

Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk bestaan of vaste woningen die verhuurd worden onder een tijdelijk contract. Het idee van flexwoningen is dat ze snel te realiseren zijn en sneller toegankelijk zijn dan reguliere woningen. In een verkennende rapport kijkt het PBL naar kansen en obstakels bij het realiseren van flexwoningen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 sep 2023

Laatst gewijzigd

18 sep 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.