Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
22 mrt 2023 Nieuws

Position paper VEH

Vereniging Eigen Huis heeft t.b.v. rondetafelgesprek over funderingsproblematiek d.d. 30 maart 2023 een position paper ingediend.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ledenonderzoek

Er lijkt consensus te zijn over het aantal woningen, dat in de nabije toekomst te maken kan krijgen met funderingsproblemen. In het recent verschenen Trendzicht 2023 van de AFM wordt gesproken over 800.000 tot 1 miljoen huizen en gemiddelde herstelkosten van €64.000 per huis. Het gaat dan om een potentiële schadepost van 64 miljard euro.

Om in kaart te brengen of huiseigenaren in risicogebieden zich bewust zijn van het funderingsrisico heeft Vereniging Eigen Huis recent een vragenlijst uitgezet onder 1.887 leden. Daaruit blijkt dat 76 procent zich niet bewust is van de mogelijke gevaren. Verder vertrouwt zo'n 40 procent van de leden, die wel beseffen risico te lopen, op bijstand van verzekeraars en overheid bij schade door verzakking van de woning. Opmerkelijk is ook dat zij nog nooit benaderd zijn door de gemeente, waterschap, verzekeraar of een andere instantie omtrent mogelijke funderingsproblemen.


Bron: Rijksoverheid

 

KCAF (funderingsloket)

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wat te doen aan funderingsproblemen

Vooral na de droge zomer van afgelopen jaar en een verlaging van het grondwaterpeil, maken steeds meer huiseigenaren zich zorgen over de gevolgen van bodemdaling voor hun woning. Dit blijkt uit signalen die Vereniging Eigen Huis krijgt van leden.

Herstelkosten fundering voor rekening koper ondanks dwaling

Koper heeft een woning gekocht van verkoper. Kort na de levering van de woning heeft koper ontdekt dat de fundering gebrekkig is (paalrot). Volgens koper wist verkoper dat de fundering gebrekkig was althans behoorde zij dat te weten. Koper stelt dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en maakt aanspraak op betaling van schade (waaronder herstelkosten van de fundering).

Verkoop woning en funderingsproblemen

Kopers hebben een woning in de [adres] te [plaats 1] gekocht van verkopers. De fundering van de woning is mogelijk gebrekkig. Kopers menen dat verkopers ten tijde van de verkoop al wisten dat er funderingsonderzoeken liepen en dat de fundering mogelijk gebrekkig was. Omdat verkopers dit niet aan kopers hebben gemeld, hebben zij volgens kopers niet voldaan aan hun mededelingsplicht.

Heien? Maak een nulmeting!

[eiser] is eigenaar van een woning. De woning staat op “staal”, met korte kleefpalen. Een bedrijf heeft in opdracht van de gemeente ten behoeve van de fundering van de brug gelegen aan de [straatnaam/plaats] een aantal palen in de grond laten heien.

VEH: ‘Funderingslabel is nog in testfase’

Vanaf juli 2021 krijgen alle huizen bij verkoop een funderingslabel dat het risico op verzakkingen vaststelt. Een goede ontwikkeling, vindt Vereniging Eigen Huis, maar het label moet eerst goed worden getest.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 mrt 2023

Laatst gewijzigd

22 mrt 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.