Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 dec 2020 Nieuws

Faillissement levensverzekeraar Conservatrix

Op dinsdag 8 december 2020 heeft de rechtbank, op verzoek van de Nederlandsche Bank (hierna: DNB), het faillissement uitgesproken van levensverzekeraar Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix" N.V. (hierna: Conservatrix).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de wet is daarnaast voorzien in een aantal maatregelen om de onmiddellijke financiële gevolgen van een faillissement te dempen. De belangrijkste maatregel is de mogelijkheid voor curatoren om in bepaalde gevallen aan polishouders ook na het faillissement uitkeringen te doen, zij het mogelijk met een korting. Dit alles is afhankelijk van de waarde van de bezittingen van Conservatrix. Het faillissement van Conservatrix heeft voor de polishouders mogelijk ook fiscale gevolgen. In overleg met de curatoren zal de Belastingdienst onderzoeken of en hoe onbedoelde negatieve fiscale gevolgen kunnen worden gemitigeerd.

Polishouders

De curatoren hebben inmiddels aangegeven dat alle polishouders op korte termijn een persoonlijke brief ontvangen waarin meer informatie zal worden verstrekt over het vervolg van het proces.

Geen financiële steun overheid

"Ik (Minister W.B. Hoekstra) merk nog het volgende op. Op 25 augustus 2020 heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van Conservatrix zich per brief tot mij gewend met, kort gezegd, het verzoek om financiële steun. Ik heb dat verzoek zeer zorgvuldig gewogen maar uiteindelijk afgewezen.

Ik heb daarbij overwogen dat in het Nederlandse wettelijk stelsel in het belang van de gezamenlijke polishouders door DNB toezicht wordt gehouden op verzekeraars. Wanneer een verzekeraar in financiële problemen komt, is het aan DNB om te bepalen welke consequenties daaraan moeten worden verbonden. In het geval dat herstel van de financiële positie onverhoopt niet meer mogelijk is, voorziet de wet in de mogelijkheden van afwikkeling van de verzekeraar op grond van hoofdstuk 3a.2 van de Wet op het financieel toezicht, of in faillissement. Ook hier geldt dat de beoordeling aan DNB is. Het wettelijk stelsel voorziet niet in enige taak of bevoegdheid voor de minister van Financiën. Het stelsel voorziet in dit geval evenmin in de inzet van publieke middelen en heeft zelfs mede tot doel de inzet van dergelijke publieke middelen te voorkomen. Gelet hierop kon ik niet op het verzoek van Conservatrix in gaan."

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 dec 2020

Laatst gewijzigd

10 dec 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.