Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 sep 2020 Nieuws

Verlengingsclausule Crisismaatregel Herverzekering Leverancierskredieten

Tot op heden zijn de verwachte schadeclaims en faillissementen onder de regeling als gevolg van de COVID-19 crisis uitgebleven. Het uitblijven van de schades is deels te verklaren door de overheidssteunmaatregelen en het gebruik van opgebouwde buffers door bedrijven.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De markt verwacht dat de voorspelde schadegolf daardoor naar achteren is geschoven en in respectievelijk het laatste en eerste kwartaal van 2020 en 2021 zal plaatsvinden. De huidige overeenkomst tussen de Staat en de verzekeraars (Temporary Reinsurance Agreement; TRA) loopt op 31 december 2020 af.

30 september 2020

Gezien de nog bestaande onzekerheid over de ernst van een potentiële schadegolf, is de verwachting dat verzekeraars uitstaande dekkingen zullen korten indien de TRA niet wordt verlengd. In de TRA is opgenomen dat uiterlijk drie maanden (dus uiterlijk 30 september) voor afloop van de TRA een besluit moet worden genomen over een verlenging.

Winding down

Deze drie maanden vormen een winding down periode, waarin de verzekeraars zich kunnen voorbereiden om marktconform risicobeleid toe te passen op onderliggende polissen. In deze fase van de COVID-19-crisis is het voor de Staat nog steeds lastig in te schatten wat de kans op dit risico van het grootschalig wegvallen van leverancierskredieten is. Duidelijk is wel dat de gevolgen groot zouden zijn en zouden kunnen leiden tot het stilvallen van handel en een golf van faillissementen.

Verlenging van de maatregel

De TRA bevat een verlengingsclausule waardoor de Staat de optie heeft om de verzekeraars een verlenging van drie maanden aan te bieden, tot en met 31 maart. Met deze brief kondig ik aan dat ik gebruik wil maken van deze clausule. Met de verlenging maken we het mogelijk voor de verzekeraars om dekking de komende tijd in stand te houden, waarmee een stilstand van de onderliggende handelsstromen wordt voorkomen.

Budgettaire consequenties

In de begroting van Financiën is op artikel 5 voor de herverzekering leverancierskredieten een garantieplafond van 12 miljard euro en een schadebedrag van 950 miljoen euro respectievelijk 350 miljoen euro begroot in 2020 en 2021. Een verlenging van de maatregel zal nieuwe inkomsten (premie over de relevante maanden in 2021) en kosten (vergoeding operationele kosten verzekeraars) genereren. De premie is per definitie hoger dan de vergoeding van de operationele kosten. Verlenging heeft geen effect op de hoogte van het garantieplafond en naar verwachting geen effect op de hoogte van de eerder geraamde totale schaderaming en de raming voor de schaderestituties. Wel heeft het tot nu toe uitblijven van schades het effect dat er een verschuiving plaatsvindt in de ramingen van 2020 naar 2021.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Herverzekering leverancierskredieten

Met kortlopende leverancierskredieten wordt in Nederland op jaarbasis door commerciële kredietverzekeraars meer dan 200 miljard euro aan handel mogelijk gemaakt. De verzekerde bedrijven leveren op afbetaling aan hun klanten in binnen- en buitenland. Deze klanten krijgen doorgaans dertig tot negentig dagen de tijd om de ingekochte goederen terug te betalen. In deze tijd kunnen zij omzet genereren waardoor ze aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit leveren op afbetaling wordt mogelijk gemaakt doordat de betalingsrisico’s kunnen worden verzekerd bij de genoemde commerciële verzekeraars.

Q&A herverzekering

DNB publiceerde de definitieve Q&A over de erkenning van herverzekeringscontracten onder de standaardformule.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 sep 2020

Laatst gewijzigd

30 sep 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.