Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 sep 2020 Nieuws

Wijziging besluit Wfsv

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vanwege het Coronavirus leidt deze bepaling nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. De Stichting van de Arbeid heeft derhalve verzocht deze regeling aan te passen en het kabinet heeft dit toegezegd.

Generiek

Om deze onbedoelde effecten weg te nemen regelt dit besluit een tijdelijke afwijking van artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit Wfsv. Hierdoor zal in kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet worden herzien. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer bewerkelijk voor de uitvoering is, is ervoor gekozen een generieke uitzondering te maken voor de toepassing van de 30% herzieningssituatie. Een generieke oplossing geldend voor alle werkgevers, voorkomt daarnaast discussie over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen.

Geen consultatie

Aangezien de 30% herzieningssituatie wordt opgeschort voor het gehele kalenderjaar 2020 werkt deze wijziging terug tot en met 1 januari 2020. De bepaling waarin de tijdelijke afwijking is geregeld vervalt op 1 januari 2021. Om in de tijd van Coronacrisis zo veel en zo snel mogelijk duidelijkheid aan werkgevers te geven over het niet herzien van de lage premie, treedt dit besluit zo snel mogelijk na publicatie in werking. Om diezelfde reden is ook afgezien van internetconsultatie, de vaste verandermomenten en de vaste invoertermijn.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 sep 2020

Laatst gewijzigd

14 sep 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.