Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 nov 2019 Nieuws

Geraamde gemiddelde nominale premie voor 2020

Op grond van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: Besluit) is de werknemer bevoegd om als verzekeringnemer schriftelijke volmacht te verlenen aan zijn werkgever om uit zijn minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten aan de zorgverzekeraar ter zake van de nominale premie (verschuldigde premie voor een zorgverzekering en de premie voor het herverzekeren van eigen risico (verschuldigde premie voor een verzekering ter afdekking van het verplicht eigen risico.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het bedrag dat de werkgever per betalingstermijn op grond van voornoemd besluit ten hoogste van het minimumloon mag inhouden om de betaling te verrichten aan de zorgverzekeraar is het bedrag van de geraamde gemiddelde nominale premie, gedeeld door het aantal betalingstermijnen voor het betrokken kalenderjaar. Met deze regeling wordt het bedrag van de geraamde gemiddelde nominale premie vastgesteld.

De gemiddelde nominale premie wordt jaarlijks geraamd ten behoeve van de indiening bij de Tweede Kamer van het wetsvoorstel ter vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor het jaar 2020 is de gemiddelde nominale premie geraamd op € 1.421,– per jaar. Dit komt neer op (afgerond) € 118,42 per kalendermaand. Tot ten hoogste dit bedrag kan de werkgever op basis van de volmacht betalingen verrichten uit het minimumloon, mits voor het overige is voldaan aan de voorwaarden die in het Besluit zijn opgenomen.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 nov 2019

Laatst gewijzigd

1 nov 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.