Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 nov 2004 Nieuws

Wijziging bijtelling auto van de zaak

De wetgever heeft onlangs in een wijziging op het Belastingplan 2005 voorgesteld om, per 1 januari 2006, de auto van de zaak te belasten in de loonheffing. De uitbreiding van het loonbegrip met het privévoordeel van de auto van de zaak zal ook doorwerken in de grondslag voor de premieheffing en de bepaling van de hoogte van de uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Er kan echter geen pensioen worden opgebouwd over dit privé-voordeel. Wel zal het privé-voordeel gaan meetellen voor regelingen zoals de 30%-regeling, de gebruikelijkloonregeling en de afdrachtverminderingen.

 

De waardering van de auto van de zaak zal niet worden aangepast en blijft 22% van de cataloguswaarde, tenzij kan worden aangetoond dat de auto van de zaak op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden is gebruikt. PriceWaterhouseCoopers verwacht wel dat de voorgestelde wijziging grote impact kan hebben op de financiële en administratieve lasten voor de werkgever. Daarbij gaat het om de uitvoering van een nauwgezette controle op de kilometeradministratie, indien de werknemer minder dan 500 kilometer privé rijdt per jaar.

 

In de Kennisbank vindt u ook informatie over de fiscale consequenties van de Auto van de zaak.

 

Bron: PriceWaterhouseCoopers, 28-11-2004

Rubrieken

Opvoerdatum

29 nov 2004

Laatst gewijzigd

29 nov 2004

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.