Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 feb 2015 Nieuws

Recordaantal klachten over de Belastingdienst/Toeslagen

In 2014 ontving de Nationale ombudsman een recordaantal klachten over de Belastingdienst/Toeslagen.Als belangrijkste klacht meldt de Nationale ombudsman de trage behandeling van aanvragen, wijzigingsverzoeken, bezwaarschriften, klachten en andere verzoeken. In een onderzoeksrapport 'Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdiens Toeslagen' wordt nader ingegaan op de klachten rondom toeslagen. Staatssecretaris Wiebes geeft een reactie op dit onderzoeksrapport.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Veel burgers klagen erover dat zij door de lange behandelingsduur in de financiële problemen komen. Ook klagen velen over het gebrek aan informatie tijdens de behandeling van hun aanvraag of verzoek. Zij weten niet wanneer er beslist wordt over hun recht op toeslag.

Conclusies
Uit het onderzoek komen de volgende knelpunten naar voren: onvoldoende (ruimte voor) maatwerk en dienstverlening als burgers daarom vragen, gebrek aan voortvarendheid bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen, onvoldoende informatieverstrekking over vertraging of over de stand van zaken, het niet nakomen van toezeggingen en het onbehandeld laten van toegestuurde stukken.

Downloads:
- Onderzoeksrapport 'Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdiens Toeslagen' (pdf, 48 pagina's)
- Kaart toeslagen (pdf, 1 pagina)

Bron: de Nationale ombudsman

Reactie Staatssecretaris Wiebes op het Rapport van de Nationale Ombudsman over toeslagen

Net als iedere andere organisatie maakt ook de Belastingdienst fouten. De Ombudsman gaat in zijn rapport in op enkele van deze fouten en de daaruit voortvloeiende klachten. Dit zijn terechte klachten, waarbij de Belastingdienst te laat heeft gereageerd of de burger niet volledig recht is gedaan. De aanbevelingen van de Ombudsman gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het innen van belastingen en het uitkeren van toeslagen. De ruim 28.000 medewerkers hebben hierover jaarlijks honderden miljoenen contacten met burgers en bedrijven. Iedere werkdag komt 1 miljard euro aan belastinginkomsten binnen. Daarnaast worden maandelijks 7,1 miljoen toeslagen uitgekeerd. Binnen die massaliteit van deze processen worden fouten gemaakt.

De toename van het aantal klachten in het afgelopen jaar is te verklaren door een groei van het aantal beschikkingen en een verscherpt toezicht op fraude. Als we terugkijken tot 2006, dan is het aantal klachten bij de Belastingdienst/Toeslagen gehalveerd, terwijl het aantal beschikkingen is verviervoudigd tot 25 miljoen per jaar. Daarmee komt het percentage klachten op circa 0,02% van alle beschikkingen.

Hoewel iedere klacht er een te veel is, zie ik in deze dalende klachtenpercentages het bewijs dat we ons continue verbeteren. Ik ben dan ook trots op de professionaliteit van de Belastingdienst, die in een uiterst complexe omgeving haar werk moet doen. Een professionele organisatie, waarin we weliswaar fouten maken, maar die ook herkennen, erkennen en herstellen.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Rekenmodellen toeslagen 2015 beschikbaar

Op de website van de Belastingdienst kan sinds dinsdag 26 november een proefberekening gemaakt worden van de toeslagen voor 2015.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 feb 2015

Laatst gewijzigd

13 feb 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.