Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 jan 2013 Nieuws

Kamerbrief inzake toezeggingen wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Fin) aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de plenaire behandeling op 15 november 2012 van het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In 2010 en 2011 is een aantal maatregelen genomen ter tijdelijke ondersteuning van de woningmarkt. Twee daarvan zijn de introductie van de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur (in 2010) en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen (in 2011). Per 2013 zouden deze beide tijdelijke maatregelen beëindigd worden. Gezien de huidige situatie op de woningmarkt acht het kabinet het wenselijk beide tijdelijke maatregelen ook in 2013 nog van toepassing te laten zijn.

Minister Blok is voornemens door middel van een begunstigend beleidsbesluit in specifieke gevallen, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding (of beëindiging van fiscaal partnerschap) en bij schuldenproblematiek (zoals bij restschulden of betalingsonmacht), de onbelaste vrijval van beklemd KEW, SEW of BEW kapitaal mogelijk te maken. Aan de hand van de aan de Belastingdienst voorgelegde gevallen wordt in 2013 bezien of, en zo ja op welke wijze, dit beleidsbesluit zal worden omgezet in wetgeving.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Amendementen ingediend voor langere aftrek rente restschuld en verval jareneis KEW

Wijzigingen van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) zijn via een amendement aangevraagd. Er is een amendemente ingediend voor het verlengen van de rente aftrek voor restschulden van 5 jaar naar 10 jaar en en een amendement voor het laten vervallen van de jareneis bij een KEW, waarbij de afkoopwaarde gebruikt wordt voor aflossing hypotheekschuld.

Tegemoetkoming bij voortijdige afkoop SEW/KEW/BEW in bepaalde gevallen

De staatssecretaris van Financiën heeft een paar uitzonderingen omschreven, waarin geen belast intrestbestanddeel wordt vastgesteld indien een KEW/SEW/BEW voortijdig wordt afgekocht. Belastingplichtigen die in een moeilijke financiële situatie zitten, kunnen als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, de KEW/SEW/BEW onbelast afkopen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 nov 2012

Laatst gewijzigd

9 jan 2013

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.