Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

8941 tot 8950 van 8978.
23 nov 2004 Nieuws

Wijn: ‘Uitspraak Hoge Raad is geen beperking hypotheekrenteaftrek’

De staatssecretaris van Financiën, Joop Wijn, heeft op vragen van Tweedekamerlid Dezentje Hamming geantwoord dat de uitspraak van de Hoge Raad op 22 oktober jongstleden, geen beperking van de hypotheekrenteaftrek betekent.
Henk Klooster 23 nov 2004
Goed artikel bedankt
9 jun 2015 Kennis

Middeling

De progressie van het IB-tarief is afhankelijk van het in een belastingjaar genoten inkomen. Bij sterk wisselende inkomsten pakt dit onbillijk uit. Om deze reden is de mogelijkheid gecreëerd om voor een periode van drie aaneengesloten jaren de IB te herrekenen op basis van het gemiddelde inkomen.
Arend Vos 22 nov 2004
Zie de belastinggids van de Consumentenbond 2004, pagina 132, rechtsboven aan de pagina.
Barry Goedhart FFP 22 nov 2004
Het artikel met betrekking tot de overgang naar de nieuwe belastingwetgeving is te vinden in de Invoeringswet IB2001 art 1 Y
Philip Beekman 21 nov 2004
Ik heb gezocht naar de regeling waaruit blijkt dat middeling voor en na invoering nieuwe stelsel niet mogelijk is. Kan dat echter niet vinden. Art. 3.154 verwijst hier en daar expliciet naar oudere wetgeving. Weet u waar dit te vinden is? Lopen hierover proefprocessen?
19 nov 2004 Nieuws

Internetbankieren bij alle banken veilig en makkelijk

ABN Amro heeft het beste programma voor internetbankieren. Tot die conclusie komt de Consumenten Geldgids, na zeven programma`s voor internetbankieren te hebben getest. De verschillen zijn volgens de onderzoekers echter zeer klein.
Rob Cox 19 nov 2004
Uit het oogpunt van de bank is deze ontwikkeling wenselijk. Het wachten is op een bankier die de internetdiensten gratis maakt. Dat zou ook logisch zijn omdat het bankwezen op dit moment personeel en gebouwen kan schrappen dankzij de gratis thuiswerkende klanten. Sterker nog: klanten die voor hun werk zelf betalen.... De tarieven voor internetbankieren en internetbeleggen zijn niet misselijk. Rob Cox Journalist
Fintool.nl 19 nov 2004
In 99% van de gevallen krijgen de kinderen hun erfdeel op papier. D.w.z. in de vorm van een vordering op moeder. Over deze vordering zijn de kinderen successiebelasting verschuldigd, zij het dat in de Successiewet is bepaald dat moeder deze moet voorschieten.
Gert-Jan de Vos 18 nov 2004
Als Anton in zijn testament wel heeft geregeld dat de nalatenschap naar de langstlevende gaat, moeten de kinderen dan ook bij zijn overlijden successie betalen??? Of hoeft dit dan pas na overlijden hun moeder???? Groet, Gert-Jan
18 nov 2004 Nieuws

Belastingdienst slecht bereikbaar

De bereikbaarheid van de Belastingdienst is al jaren een groot probleem, vindt de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Uit een meting van de NFB bleek dat in 54 procent van de gevallen iedereen van de Belastingdienst in gesprek was en het contact daarom beëindigd werd. In de gevallen dat er wél werd doorverbonden, werd een wachttijd doorgegeven. Die kon oplopen tot ruim vijf minuten.
A Timmer 18 nov 2004
ook wij hebben deze ervaring met de Belastingdienst. Wij zijn dan ook een warm voorstander van email-contact. Een bijkomend voordeel hiervan is dat je dan ook "ïets" hebt om op terug te vallen, want in toenemende mate blijkt dat telefonische vragen/reacties naar de Belastingdienst foutief worden afgehandeld. Meermalen is het ons voorgekomen als we dan eindelijk contact hadden en een vraag neerlegden dat diverse belastingmedewerkers een verschillende interpretatie gaven over bepaalde zaken en dan later vrijwel altijd vaak tegen beter weten in de foute beoordeling van kwesties bij de adviseur gelegd werd.
20 okt 2004 Nieuws

Onjuiste boeteberekeningen door geldverstrekkers?

De organisatie geenboeterente.nl doet momenteel onderzoek naar de wijze waarop financiele instellingen boeterente berekenen bij het oversluiten van de hypotheek. De Groningse advocaat Gert Glas, initiatiefnemer van de organisatie, zoekt 10.000 mensen die sinds 1999 hun hypotheek hebben overgesloten. Zijn voorlopige indruk is dat in een veel gevallen een onjuiste berekening wordt gemaakt, met als gevolg dat klanten teveel betalen aan hun (oude) geldverstrekker.
Angelique Bakker-Rusche 18 nov 2004
In tegenstelling tot wat de heer heer Van Kesteren concludeert is het wel zo dat zowel ABN als Rabo vaak verkeerde boeterente berekeningen maken. Dit heeft niet zozeer te maken met onjuiste algemene voorwaarden, maar met het toepassen van de JUISTE algemene voorwaarden. De betreffende banken hebben die voorwaarden in de loop der jaren meerdere malen gewijzigd waarbij de methode voor het berekenen van een boete ook werd aangepast. Helaas zijn de bankmedewerkers vaak niet op de hoogte hiervan laten we daar maar vanuit gaan en worden veelal de verkeerde voorwaarden toegepast, waardoor cliënten teveel boete betalen. Gezien het gemiddelde kennisniveau van de hypotheekklant, zullen de mensen zelden weet hebben van deze regelingen en dus ook niet de stap ondernemen om naar de Geschillencommissie te stappen. Op zich ben ik van mening dat dhr. Solvent een goede aktie is begonnen, ik vind het echter jammer dat hij een zeer groot aandeel 50% van de teveel betaalde boeterente bij de klant claimt.
Fintool.nl 16 nov 2004
Overleg dit ook met de accountant/belastingadviseur van de cliënt. De volgende situaties vallen te onderscheiden: Variabele rente kwartaal of jaar, geen tophypotheek 2,5% is aanvaardbaar. Formuleer de rente in de overeenkomst als de herfinancieringsrente van de ECB + 0,5%. Vaste rente, geen tophypotheek 4% is aanvaardbaar 5 jaar vast Variabele rente, tophypotheek 3,5% rente Vaste rente, tophypotheek 5% rente.
20 okt 2004 Nieuws

Onjuiste boeteberekeningen door geldverstrekkers?

De organisatie geenboeterente.nl doet momenteel onderzoek naar de wijze waarop financiele instellingen boeterente berekenen bij het oversluiten van de hypotheek. De Groningse advocaat Gert Glas, initiatiefnemer van de organisatie, zoekt 10.000 mensen die sinds 1999 hun hypotheek hebben overgesloten. Zijn voorlopige indruk is dat in een veel gevallen een onjuiste berekening wordt gemaakt, met als gevolg dat klanten teveel betalen aan hun (oude) geldverstrekker.
Ron van Kesteren 16 nov 2004
'Klagers over boeterente beter af bij geschillencommissie' Woningbezitters kunnen beter geen gehoor geven aan de oproep van het Groningse intermediairbedrijf Solvent Financieel Advies om mogelijk te veel betaalde boeterente te melden op de site www.geenboeterente.nl. Dat is de mening van Ron van Kesteren, voorzitter van het Contactorgaan Hypothecair Financiers CHF. "Zij kunnen dat beter melden bij de Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen." Volgens Solvent maken geldverstrekkers op grote schaal fouten bij het berekenen van boeterente aan klanten die hun hypotheek gedeeltelijk vervroegd aflossen. Op Geenboeterente.nl zijn enkele honderden meldingen binnengekomen van consumenten die vermoeden dat hun hypotheekverstrekker bij gedeeltelijke vervroegde aflossing een te hoge boeterente heeft berekend. Solvent deed onderzoek en noemt de uitkomsten "verontrustend". "Er wordt naar onze mening structureel een verkeerde variabele gebruikt bij het vaststellen van de zogeheten contante waarde. De banken gebruiken de lage actuele rente voor de resterende duur van het financieringscontract als uitgangspunt voor het berekenen van de contante waarde van hun schade of winstderving. Deze winstderving is echter gebaseerd op de contractuele hogere rente, hetgeen betekent dat ook de contante waarde volgens ons dient te worden berekend aan de hand van deze contractuele rente." In vele algemene voorwaarden is volgens Solvent over het 'contant maken' geen controleerbare regeling opgenomen, terwijl dit wel verplicht is gesteld in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. "Natuurlijk heeft de bank recht op een vergoeding van de door gederfde winst, maar het doorberekenen van een winstopslag is onredelijk." Volgens Solvent werken Rabobank en ABN Amro met een winstopslag zonder dat te melden bij de klant. Alleen Postbank en MNF Bank zouden in de algemene voorwaarden vermelden dat de contante waarde wordt berekend middels de actuele lagere rente over de resterende duur van een contractperiode. Solvent verwijst naar de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, waarin is opgenomen dat de methode van berekening van de boeterente in de algemene voorwaarden zo omschreven moet zijn dat de daarin voorkomende variabelen voor de consument controleerbaar zijn. Daaraan voldoen Rabobank en ABN Amro niet, stelt Solvent, die pas vergaande conclusies wil trekken als minimaal vijfduizend dossiers zijn behandeld. Hypotheekklanten die in de afgelopen vijf jaar boeterente hebben betaald, worden opgeroepen om zich te melden op de site. "In het overgrote deel van de meldingen hebben wij moeten constateren dat er geen specificatie wordt verstrekt aan de klanten." CHF Solvent heeft advocaat Gert Glas in de arm genomen, die een claim wil gaan indienen als zich op de site tienduizend mensen hebben gemeld. Hij hanteert het no cure no pay-principe: wordt de claim toegewezen, dan staan de klagers te helft van het terug te ontvangen bedrag af aan Glas. Hij denkt dat de afgelopen vijf jaar voor e 28 mld aan boeterente is berekend, waarvan 10% ten onrechte. Volgens Ron van Kesteren van het Contactorgaan Hypothecair Financiers CHF kunnen mensen die menen dat zij te veel boeterente hebben betaald, beter naar de geschillencommissie voor hypothecaire financieringen stappen. "Die doet dat een bindende uitspraak en als de klant gelijk heeft, wordt het te veel berekende bedrag volledig terugbetaald. Bij Solvent moet de klant namelijk de helft afstaan." De afgelopen drie jaar zijn zo'n tien klachten over de berekening van boeterente binnengekomen, waarvan ongeveer de helft is toegewezen. Van Kesteren heeft zelf de voorwaarden van geldverstrekkers onder de loep genomen en geconcludeerd dat die voldoende duidelijk zijn op het gebied van de berekening van boeterente. "Ook bij Rabobank en ABN Amro. De conclusie dat op grote schaal onjuiste berekeningen worden gemaakt, klopt gewoon niet."
Jorbert van der Schaaf 16 nov 2004
Kunt u aangeven wat in bovengenoemd geval een zakelijke voorwaarde is. Ik heb de volgende zaak. Een kind wil uit een beheer BV van ouders geld lenen voor de aankoop van de woning. De ouders willen zo min mogelijk rente van het kind vragen. Wel kan er een leningovereenkomst ed gemaakt worden. Wat is in dit geval een zakelijke rente en mag er korting worden gegeven op de marktrente voor hypotheken. Als de ouders nu bij de bank 2,5% rente krijgen op een spaarrekening, is dit dan ook een zakelijke rent?
3 dec 2004 Nieuws

Hypotheken zonder inkomensgegevens bij Quarré, Seyst en GMAC

Quarré Hypotheken sluit volgens AM vanaf vandaag hypotheken waarbij de aanvrager geen inkomensbescheiden hoeft te overleggen. De inkooporganisatie betrekt de lening van Hypinvest (NIB Capital), die de taxatiekosten betaalt. Voorwaarde is dat de lening hooguit 70% van de executiewaarde bedraagt, tot maximaal 455.000 euro.
SKHB 11 nov 2004
Recent heeft een aantal geldverstrekkers aangegeven onder bepaalde voorwaarden hypotheken te verstrekken zonder opgave van inkomensgegevens. De verantwoordelijkheid voor de inkomenstoets wordt bij de adviseur gelegd. Het risico van deze hypotheekvormen voor de adviseur èn voor de klant is, dat een achteraf verkeerd gebleken acceptatiebeslissing van de geldverstrekker – mede – aan hen kan worden toegerekend. Om dat risico te beperken dient de adviseur, conform de keurmerkeisen, altijd een compleet klantadvies op te stellen en dat te baseren op deugdelijke en zo volledig mogelijk gedocumenteerde inkomens- en/of vermogensgegevens van de klant. Dat behoort tot zijn zorgplicht. De adviseur moet zich altijd een gemotiveerd oordeel kunnen vormen of een hypotheek passend is voor de klant, vooral als de gevraagde hypotheek hoger is dan volgens de standaard inkomenstoets mogelijk zou zijn. Door het ondertekenen van het klantadvies neemt de adviseur verantwoordelijkheid voor zijn advisering. Daartoe behoort ook dat hij de juiste en volledige financiële gegevens van de klant heeft gebruikt. Het is dus van groot belang dat ook de consument het klantadvies mee ondertekent, om daarmee aan te geven dat hij instemt met het advies en verklaart dat de verstrekte inkomensinformatie juist en volledig is. Het is daarom verstandig voor deze hypotheekvormen een dergelijke verklaring van de klant in het advies op te nemen. Momenteel is in voorbereiding een uitwerking van de keurmerkeisen, waarin deze situatie in een Model klantadvies is verwerkt
Getoond 8941 tot 8950 van 8978. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.