Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
31 mrt 2014 Nieuws

Kifid: zorgplicht blijft ondanks toezending jaarlijkse waardeopgave polis

De waardeontwikkeling is achtergebleven bij de oorspronkelijke verwachtingen waardoor bij het einde van de verzekering een restschuld overblijft. De Commissie (Kifid) is van oordeel dat de adviseur is tekortgeschoten in haar zorgplicht.
20 mrt 2014 Nieuws

Kifid: lijfrenteverzekering en contraverzekering

In een klacht bij Kifid is door erfgenamen gesteld dat een adviseur zijn zorgplicht verzaakt heeft, door het niet adviseren van een contraverzekering. Uit de klacht blijkt maar weer het belang van een goede dossiervorming en het (standaard) meenemen van een advies voor een contraverzekering.
4 mrt 2014 Nieuws

Woonwetten aangepast

Met de wijziging van drie woonwetten wil minister Blok (Wonen) leefbaarheidsproblemen en onrechtvaardige effecten van woningschaarste aanpakken. Een Kamermeerderheid steunt zijn plannen. De Kamer stemt op 4 maart over het wetsvoorstel tot wijziging van de Rotterdamwet en op 11 maart over de wetsvoorstellen tot wijziging van de Woningwet en de Huisvestingswet.
13 feb 2014 Nieuws

MediRisk moet onderhandelen over dekking uitlooprisico

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft de vorderingen van de curatoren van het failliete Ruwaard van Puttenziekenhuis afgewezen. De vorderingen kwamen er op neer dat er sprake zou zijn van een verzekering met de opvolger van het ziekenhuis. De rechter oordeelt wel dat MediRisk de curatoren had moeten wijzen op het ontbreken van de uitloopdekking en zij alsnog een aanbod moeten doen.
11 feb 2014 Nieuws

Kifid: betrek partner altijd bij adviesgesprek

Een consument klaagt bij Kifid erover dat de adviseur de consument niet heeft betrokken bij dan wel heeft geïnformeerd over een adviesgesprek met haar echtgenoot dat heeft geleid tot het oversluiten van geldleningen. Daardoor is de consument niet gewaarschuwd voor de gevolgen voor haar van het niet-treffen van een voorziening bij werkloosheid/ overlijden van haar echtgenoot respectievelijk haar hoofdelijke aansprakelijkheid.
27 nov 2013 Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel continuïteit cruciale zorg

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (VWS) over het in stand houden van cruciale zorg. Met de aanname van dit wetsvoorstel wordt een belangrijke omslag in de gezondheidszorg gemaakt. Wanneer zorgaanbieders door falend beleid in financiële problemen komen of failliet gaan, is het niet meer aan de overheid om deze instellingen op kosten van de premiebetaler overeind te houden.
6 nov 2013 Nieuws

Algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Eerste Kamer de memorie van antwoord behorend bij de wijzigingswet financiële markten 2014 gestuurd. Daarin o.a. aandacht voor de algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners. De publiekrechtelijke verankering van de algemene zorglicht is bedoeld als een aanvulling op het systeem van consumentenbescherming en als vangnet indien specifieke regels ontbreken. De regering verwacht niet dat de publiekrechtelijke verankering van de zorgplicht zal leiden tot het ‘achteroverleunen’ van consumenten.
3 okt 2013 Nieuws

Afab schoot tekort in zorgplicht

In hoger beroep is Afab veroordeeld vanwege het niet voldoen aan haar zorgplicht. De tussenpersoon heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke financiële lasten van een lopend krediet van appellanten stelt het Gerechtshof. Afab heeft bij de berekening van de financieringsruimte van appellanten ten onrechte geen rekening gehouden met een op korte termijn voorzienbare (forse) stijging van rentelasten voor het reeds lopende krediet, die zich in de naaste toekomst zouden voordoen.
5 sep 2013 Nieuws

VEH: ook zorgplicht banken ná gedwongen verkoop

Mensen die gedwongen door financiële problemen hun huis moeten verkopen verkeren in grote onzekerheid over de woonsituatie na de verkoop. Een huurwoning in de sociale sector is door de lange wachttijden vaak niet voorhanden en in de vrije sector zijn huurwoningen vaak te duur. Hierdoor worden zij gedwongen om bij familie in te trekken, gedurende langere periode in een caravan te verblijven of gebruik te maken van een noodopvang. Vereniging Eigen Huis wil dat deze situatie snel verbetert. De bank is doorgaans de instantie die het traject van een gedwongen verkoop inzet en dat brengt bijzondere verantwoordelijkheden met zich mee. De vereniging pleit ervoor dat bij een gedwongen verkoop een bank in samenspraak met de gemeente voorziet in vervangende woonruimte als de ex-huiseigenaar hier zelf niet toe in staat blijkt. Hiervoor zouden banken, gemeenten en corporaties een samenwerkingsverband moeten aangaan.
9 jul 2013 Nieuws

Kifid: 8% beleggingsrendement niet ongebruikelijk

Een consument diende bij Kifid een klacht in met het verwijt dat zijn adviseur hem onvoldoende heeft gewaarschuwd voor het risico dat het met de verzekering beoogde doel (aflossen van de hypotheekschuld) niet zou worden bereikt. De Commissie oordeelt dat de aan Consument verstrekte informatie in overeenstemming is met de destijds geldende opvattingen. Voor de consument was voldoende duidelijk dat beleggen het risico op een lager rendement meebracht
Getoond 61 tot 70 van 103. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.